Katseet kääntyvät jo syksyyn

Ensimmäinen auttava käsipari, ensimmäiset tutut kasvot ja ensimmäinen uusi yhteystietokortti puhelimen muistissa. Elokuussa 2020 yliopiston kampuksille saapuu uusien opiskelijoiden tueksi suuri joukko tärkeää työtä tekeviä opiskelijoita: Tuutoreita.

Tuutorin työssä tärkeintä on innokkuus ja avoimuus uusia ihmisiä kohtaan. Näillä pärjää todella pitkälle, mutta välillä unohtuu että tuutorointi on myös osa opintosuunnitelmaa osaamistavoitteineen ja suoritusvaatimuksineen. Projektinhallinta- ja esiintymistaitojen hehkuttaminen tuutorihaun yhteydessä ei ole pelkkää sanahelinää, vaan osallistumisen kautta tuutorit todella pääsevät kehittämään monia tärkeitä taitoja. Kun itse toimin ensimmäistä kertaa tuutorina syksyllä 2012, jouduin ensimmäistä kertaa toteamaan että työn aikatauluttaminen ja ennakkoon organisointi ovat oikeasti tarpeellisia asioita. Siihen asti erilaisten hommien hoitaminen olikin ollut varsin epämääräistä ja -järjestelmällistä puuhastelua. Onneksi tuutorin taitoja ei tarvitse omaksua sokkona, vaan työhön on tarjolla koulutusta.

Kevään poikkeustila on pistänyt kaikkien yhteisömme jäsenten kalenterit ja rutiinit uusiksi. Näin on käynyt myös tuutorikoulutusten suhteen. Koulutusluentojen peruunnuttua TREY ja yliopisto päättivät panostaa joustavuuteen ja koulutusmateriaalit ja -luennot viedäänkin Moodle-alustalle jossa niihin voi tutustua itsenäisesti joustavalla aikataululla. Fukseja odottaa yliopistolla liuta uusia ihmisiä, työkaluja ja -tapoja. Esimerkiksi Sisu-järjestelmän käyttöönotto askarruttaa varmasti monia. Tuutorien onkin hyvä tutustua Sisuun ainakin pintapuolisesti Moodlen kautta. Tiedon hankkiminen kasvattaa itseluottamusta tukea uusia opiskelijoita heidän ensimmäisissä askeleissaan yliopistoyhteisön jäseninä. 

Tuutoreiden tueksi tuotetaan myös tuutorioppaat, joihin kerätään hyödyllistä tietoa, vinkkejä tuutoroinnin toteuttamiseen sekä tukea tuutorin omaan jaksamiseen ja työn hahmottamiseen. Annan tuutoreille kuitenkin jo nyt mielestäni tärkeimmän vinkin: Muista roolisi rajat. Sinun ei tarvitse tietää vastausta jokaiseen kysymykseen. Tärkeintä on halu auttaa ja etsiä tietoa. Ole aktiivinen, mutta älä kuormita itseäsi liikaa. Tuutoroinnin tulee olla hauskaa, niin sinulle kuin tuutoriryhmällesikin. Tuutorin työ on itsenäistä ja välillä hektistäkin, joten muista syksyllä myös lepo ja tuutorin roolista irtautuminen. 

Syksyn 2020 tuutoreilta vaaditaan vallitsevassa tilanteessa entistä enemmän joustavuutta, itseohjautuvuutta ja motivaatiota. Kaikille tuutoreille suosittelenkin tukeutumaan kevään ja kesän mittaan ainejärjestön muihin tuutoreihin, tuutori- ja fuksivastaaviin sekä tarvittaessa meihin ylioppilaskunnassa. Syksyn tilanteesta ei tiedä vielä kukaan, mutta uudet opiskelijat tarvitsevat meidän tukeamme kaikesta huolimatta. Siihen kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin.