Kohtuullinen toimeentulo kuuluu kaikille – opintorahaan tasokorotus!

Opiskelijoiden toimeentulotilanne on erittäin heikko. Tällä hetkellä opintoraha ja asumistuki eivät riitä elinkustannusten kattamiseen yliopistokaupungeissa. Viime hallituskaudella tehdyt leikkaukset laskivat opintorahan tason 250 euroon kuussa, eikä uusi hallitusohjelma tuo helpotusta opiskelijoiden niukkaan toimeentuloon ennen vaaleja tehdyistä lupauksista huolimatta. Opintorahaan tehtävä tasokorotus on paras tapa parantaa opiskelijoiden toimeentulotilannetta lyhyellä aikavälillä.

Opintorahan määrää on leikattu, mutta samanaikaisesti vaatimuksia opintojen suorittamisen ehdoista on kiristetty. Iso osa opiskelijoista tekee töitä opintojen aikana turvatakseen toimeentulonsa. Tämä aiheuttaa tilanteen, jossa opiskelija joutuu tasapainottelemaan opintojen nopean suorittamisen ja työssäkäynnin välillä. Opiskelijat ovat myös ainoa ihmisryhmä, joka joutuu ottamaan lainaa turvatakseen toimeentulonsa.

Opintojen hidastuminen ja toimeentuloon liittyvät ongelmat aiheuttavat kuormitusta myös mielen hyvinvoinnille – stressi toimeentulosta hidastaa ja hankaloittaa opinnoista selviytymistä. Opintolainan aiheuttama velkaantuminen voi muodostua yksilölle taloudelliseksi ongelmaksi. Opintoraha tulee palauttaa leikkauksia edeltäneelle tasolle, sillä se olisi yhdenvertainen ja nopea keino parantaa opiskelijoiden toimeentuloa.

Kohtuullinen toimeentulo ilman velkaantumisen pelkoa kannustaa kaikenlaisia ihmisiä opiskelemaan ja valmistumaan tavoiteajassa. Opiskeluajan toimeentuloon tehtävät panostukset nostavat vähitellen koko väestön koulutustasoa.


Tapio Hautamäki
Hallituksen puheenjohtaja
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Laura Wathén
Hallituksen puheenjohtaja
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Aleksi Kinnunen
Hallituksen puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Topias Peltonen
Hallituksen puheenjohtaja
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Jenni Tuomainen
Hallituksen puheenjohtaja
Lapin yliopiston ylioppilaskunta

Miriam Putula
Hallituksen puheenjohtaja
Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Pia Etelävuori
Hallituksen puheenjohtaja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Andreas Lindén
Hallituksen puheenjohtaja
Svenska Handelshögskolans Studentkår

Sofia Suomalainen
Hallituksen puheenjohtaja
Taideyliopiston ylioppilaskunta

Paula Sajaniemi
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ylioppilaskunta

Sini Saarinen
Hallituksen puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hannes Torppa
Hallituksen puheenjohtaja
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Anna Oksanen
Hallituksen puheenjohtaja
Åbo Akademis Studenkår