Konsistorin hallopedien täydennyshakua on jatkettu 30.10.2023 asti!

Haun jatkamisesta on päätetty TREYn hallituksen kokouksessa 26.10. Haun jatkamisen perusteena on laaja alaisemman edustuksen löytäminen konsistorin opiskelijaedustajien kokoonpanoon. Halloped-hakuun liittyvää tietoa löydät lisää TREYn hallinnon opiskelijaedustajat -sivulta. 

Konsistori on Tampereen yliopiston ylin akateemisista asioista päättävä toimielin, eli kyseessä on korkein halloped-hauissa haettavissa oleva opiskelijaedustajan tehtävä. Konsistorin vastuulla on muun muassa hallituksen jäsenten valinta, tutkintosäännöstä, opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijavalintaperusteista päättäminen. Konsistori päättää tärkeistä opiskelijoita koskevista asioista ja on tärkeää, että konsistorissa on laaja alaisesti opiskelijuuden asiantuntemusta.

Konsistorin päätöksen teosta ja muusta voi lukea esimerkiksi intrauutisista, jotka on koottu intraan konsistorin sivulle. Tämän vuoden aikana tehtyihin päätöksiin kuuluu muun muassa uusien hallituksen jäsenten valintaa, todistusvalinnan pisteytysmallin hyväksymistä sekä englanninkielisten koulutusohjelmien perustamista ja joissain tilanteissa koulutusohjelmien perustamisasian valmisteluun palauttamista. Lisäksi konsistori on keskustellut tutkimuksen ja koulutuksen tilastoista, opiskelijoiden mielenilmauksista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista.

Opiskelijaedustajilta konsistorissa odotetaan siis laajaa tietämystä yliopiston asioista koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen osalta. Konsistorityöskentelyssä auttaa kokouskäytäntöjen tuntemus, motivaatio olla vaikuttamassa asioihin, mutta erityisesti toivomme ajantasaista tietoa yliopistomme toiminnasta sekä vahvaa yhteistyötä ylioppilaskunnan ja muiden hallopedien kanssa.

Konsistorissa toimii 19 jäsentä, joista 8 professorien yhteisöryhmästä, 6 opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmästä ja 5 opiskelijoiden ryhmästä. Koska konsistorissa ei ole varajäseniä on työskentelyyn panostaminen ja konsistorissa työskentelyn priorisoiminen tärkeää. Ylioppilaskunta auttaa tarvittaessa valmistautumisessa ja keskustelee aktiivisesti konsistorin opiskelijaedustajien kanssa tarvittaessa.

Konsistorin toiminnasta pystyy lukemaan lisää muun muassa Visiirin tekemästä jutusta: https://www.visiirilehti.fi/mika-on-konsistori

Konsistorin toiminnasta voi kysellä lisää myös TREYn toimijoilta, esimerkiksi koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen (TG: @treytiia, tiia.virtanen@trey.fi) sekä hallituksen puheenjohtaja Anniina Honkasaari (TG: @treyanniina, puheenjohtaja@trey.fi) vastaa mielellään esille nouseviin kysymyksiin.

Konsistorin tehtävät, jotka on kerrottu johtosäännössä, esitetty visuaalisesti.