Lähde mukaan TREYn hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan ja vaikuta syksyn halloped-valintoihin!

Syksyn halloped-haut lähestyvät, joten nyt on aika nimetä valintatoimikunta huolehtimaan tiedekuntaneuvostojen halloped-hakujen toteuttamisesta. TREYn hallitus on avannut haun hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan ajalle 9.-23.5.2022. Etsimme nyt jokaisesta tiedekunnasta yhtä jäsentä ja hänelle varajäsentä, eli yhteensä seitsemää jäsentä ja heille varajäseniä.

Hallituksen alaisen valintatoimikunnan tehtävänä on käsitellä tiedekuntaneuvostojen halloped-hakuja syksyllä 2022. Valintatoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee ylioppilaskunnan hallitukselle perustellun esityksen siitä, ketä tiedekuntaneuvostojen hallopedeiksi valitaan. Valintatoimikunnassa toimiminen ei siis vaadi kaiken kattavaa kopo-osaamista. Tärkeintä on, että sinulla on kiinnostusta asiaa kohtaan sekä aikaa ja sopivan joustava aikataulu yleisesti kokouksia ja mahdollisia haastatteluja varten.

Hakeminen tapahtuu tämän Forms-lomakkeen kautta. Hakuaika päättyy 23.5.2022. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus tehtävään sekä tehtävän kannalta oleellinen kokemus. Hakemuksessa tulee myös täyttää kaikki vaaditut lomakkeen kohdat. Hakukuulutuksen tehtävään löydät alempaa.

Lisätietoa hallituksen alaisen valintatoimikunnan toiminnasta ja tulevista halloped-hauista antaa TREYn kopoasiantuntija Tiia. Tiian yhteystiedot löydät alla olevasta hakukuulutuksesta.


HAKUKUULUTUS

Etsimme Tampereen ylioppilaskunta TREYn hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan jokaisesta seitsemästä tiedekunnasta yhtä jäsentä ja hänelle varajäsentä, yhteensä siis seitsemää (7) jäsentä ja heille varajäsenet. Toimikausi alkaa keväällä 2022 ja päättyy viimeistään 31.12.2022. Hakuaika valintatoimikuntaan on 9.-23.5.2022.

Mistä on kyse?

Hallituksen alaisen valintatoimikunnan tehtävänä on käsitellä tiedekuntaneuvostojen halloped-hakemukset, haastatella hakijoita tarpeen mukaan sekä laatia perustelumuistio ja tehdä perusteltu esitys valittavista opiskelijaedustajista ylioppilaskunnan hallitukselle.

Valintatoimikuntaan valitaan mahdollisuuksien mukaan yhteensä 7 jäsentä ja heille varajäsenet siten, että kaikista tiedekunnista on mahdollisuuksien mukaan edustus. Näiden lisäksi TREYn hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsenentä ja heille varajäsenet valintatoimikuntaan. Valintatoimikunnassa voi toimia kuka tahansa, joka ei ole itse hakenut kyseisessä haussa opiskelijaedustajaksi.

Mitä valintatoimikunnan jäseniltä odotetaan?

Valintatoimikunnan jäseniltä odotetaan riittävän joustavaa aikataulua syksyltä, jotta haastatteluihin ja kokouksiin osallistuminen on mahdollista. Valinnat tehdään siten, että toimikunta edustaa mahdollisimman monipuolisesti yliopiston eri tutkinto-ohjelmia ja tieteenaloja.

Miten valintatoimikuntaan haetaan?

Hakeminen tapahtuu oheisen Forms-lomakkeen kautta: https://bit.ly/TREYhvalintatoimikunta Hakuaika päättyy 23.5.2022. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus tehtävään sekä tehtävän kannalta oleellinen kokemus. Hakemuksessa tulee myös täyttää kaikki vaaditut lomakkeen kohdat. Hallituksen alaisen valintatoimikunnan asettaa TREYn hallitus kokouksessaan toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi.

 

Artikkelikuva: Juha-Matti Hakojärvi, TT-Kamerat