Lähde mukaan vaikuttamaan tiedekuntaneuvostojen halloped-hakuun syksyllä 2024!

Syksyn 2024 halloped-haut lähestyvät ja tästä syystä etsimme nyt toimijoita hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan! Valintatoimikunnan tehtävänä on olla mukana tiedekuntaneuvostojen halloped-hakujen toteuttamisessa ja valintaesityksen tekemisessä. TREYn hallitus on avannut haun hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan ajalle 18.3-5.4.2024. Etsimme nyt valintatoimikuntaan viittä jäsentä ja heille yleisiä varajäsentä. Näiden jäsenten lisäksi hallitus nimeää valintatoimikuntaan kaksi edustajaa ja heille varajäsenet keskuudestaan.

Hallituksen alaisen valintatoimikunnan tehtävänä käsitellä tiedekuntaneuvostojen hakemukset ja tehdä ylioppilaskunnan hallitukselle perusteltu esitys siitä, ketä tiedekuntaneuvostojen hallopedeiksi valitaan. Valintatoimikunnassa toimiminen ei siis vaadi kaiken kattavaa kopo-osaamista. Tärkeintä on, että sinulla on tuntemusta halloped-toiminnasta, kiinnostusta asiaa kohtaan sekä aikaa ja sopivan joustava aikataulu yleisesti kokouksia varten.

Hakeminen tapahtuu Forms-lomakkeen kautta, joka vaatii tunnistautumisen yliopiston tunnuksilla. Hakuaika päättyy 5.4.2024. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus tehtävään sekä tehtävän kannalta oleellinen kokemus. Hakemuksessa tulee myös täyttää kaikki vaaditut lomakkeen kohdat. Hakukuulutuksen tehtävään löydät alempaa.

Lisätietoa hallituksen alaisen valintatoimikunnan toiminnasta ja tulevista halloped-hauista antaa TREYn kopoasiantuntija Tiia. Tiian yhteystiedot löydät alla olevasta hakukuulutuksesta ja TREYn Yhteystiedot sivulta.

//

We are looking for members for the election committee under TREY’s executive board. The election committee will be responsible to process student representative applications for the faculty councils in the fall. They will also make a proposal to the executive board about the student representatives to be elected to faculty councils. Because the search for student representatives is conducted in Finnish, working in the election committee requires fluent Finnish skills.


HAKUKUULUTUS

Etsimme TREYn hallituksen alaiseen valintatoimikuntaan viittä jäsentä ja heille varajäseniä. Toimikausi alkaa keväällä 2024 ja päättyy viimeistään 31.12.2024. Hakuaika valintatoimikuntaan on 18.3.-5.4.2024.

Mistä on kyse?

Hallituksen alaisen valintatoimikunnan tehtävänä on käsitellä tiedekuntaneuvostojen halloped-hakemukset, haastatella hakijoita tarpeen mukaan, laatia perustelumuistio ja tehdä perusteltu esitys valittavista opiskelijaedustajista ylioppilaskunnan hallitukselle.

Valintatoimikuntaan valitaan makasimissaan viisi (5) jäsentä ja heille yleisiä varajäseniä. Valinnassa pyritään huomioiman mahdollisuuksien mukaan tiedekuntien edustus. Näiden viiden jäsenen lisäksi TREYn hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsenentä ja heille varajäsenet valintatoimikuntaan. Valintatoimikunnassa voi toimia kuka tahansa, joka ei ole itse hakenut kyseisessä haussa opiskelijaedustajaksi.

Mitä valintatoimikunnan jäseniltä odotetaan?

Valintatoimikunnan jäseniltä odotetaan jonkinlaista kokemusta ja ymmärrystä halloped-toiminnasta, riittävän joustavaa aikataulua syksyltä. Valinnat tehdään siten, että toimikunta edustaa mahdollisimman monipuolisesti yliopiston eri tieteenaloja ja tiedekuntia.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakuaika päättyy 5.4.2024. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi motivaatio ja kiinnostus tehtävään sekä tehtävän kannalta oleellinen kokemus. Hakemuksessa tulee myös täyttää kaikki vaaditut lomakkeen kohdat.

Hallituksen alaisen valintatoimikunnan asettaa TREYn hallitus kokouksessaan.

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, p. 040 713 0077, tiia.virtanen@trey.fi.

 

Artikkelikuva: Mea Vähä-Jaakkola, TT-Kamerat