Minustako halloped?

Vuosi on 2018 ja tamperelaisten yliopistojen ja ylioppilaskuntien yhdistyminen on edessä. Mutta kuka valvoo opiskelijoiden etuja uusissa tiedekunnissa tai yleisesti tulevan yliopiston hallinnossa? Keväällä 2018 aloitettiin isoin halloped-projekti mitä TTYY:llä ja Tamylla oli koskaan nähty. Kahden ylioppilaskunnan jäsenistöistä piti kerätä hallopedit uuden yliopiston hallinnon toimielimiin. Ja kyllä, tämä piti toteuttaa ilman tietoa siitä, mitä kaikki toimielimet oikeasti tekevät. 7 tiedekuntaneuvostoa, koulutusneuvosto, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto, muutoksenhakulautakunta. Näissä toimielimissä on yhteensä noin 90 opiskelijaedustajan paikkaa ja tähän vielä lisäksi konsistorin 5 paikkaa, jotka onneksi valittiin jo ennen isomman ryppään valintoja. Muutaman täydennyshaun turvin kaikki halloped-paikat saatiin lopulta täytettyä ja opiskelijoiden edustus uudessa yliopistossa oli taattu. Vuoden 2018 syksy jää historian kirjoihin niin uuden ylioppilaskunnan TREYn perustamisesta, TREYn ensimmäisen edustajiston ja hallituksen valinnasta sekä ensimmäisen Hallopedien megahaun järjestämisestä.

Opiskelijaedustajien valinta yliopiston hallinnon toimielimiin, varsinkin yliopistolaissa ja johtosäännössä nimettyihin toimielimiin on asetettu lain mukaan ylioppilaskunnan tehtäväksi. TREYssä halloped-toiminta on muutakin kuin valintojen järjestämistä, se on säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteen kokoontumista. Hallopedit ovat tärkeä osa yliopistoyhteisöä, sillä he antavat äänen opiskelijoille niissä paikoissa, joissa sitä tarvitaan. Opetuksen kehittäminen, yhteiskunnallinen vuorovaikuttaminen, tiedekunnan toiminnan seuraaminen, yliopiston akateemisista asioista päättäminen. Näissä asioissa opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä yliopiston toimintaa ja aktiivisesti vaikuttaneet asioihin. Hallopedien tekemän työn seuraaminen yliopiston toimielimissä on ihanaa katsottavaa, sillä he tekevät uskomattoman upeaa edunvalvontaa ei pelkästään opiskelijoiden olojen parantamiseksi vaan koko yhteisön vuoksi.

Hallopedien megahaussa täytetään melkein 100 paikkaa tänä syksynä ja tammikuussa 2021 uudet hallopedit aloittavat toimielimissä. Toki toivottavasti nykyisiäkin hallopedeja jatkaa, mutta innostavaa on nähdä se, että tänä vuonna ainakin täydennyshauissa on nähty hakemuksia myös ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilta. Toivottavasti tämä trendi jatkuu myös syksyn megahaussa. Halloped-toiminta ei ole pelkästään koulutuspoliittisen jargonin jauhamista toimielimissä, se on mahdollisuus kehittää meidän yliopistoyhteisömme toimintaa. Itseäni harmittaa, etten lähtenyt halloped- ja kopotoimintaan heti opiskelujeni alussa. Itselläni kopoilu iski vasta opiskelujen loppupuolella ja syy kopoiluun oli päästä parantamaan oman tutkinto-ohjelmani opetusta. Olisin ehkä pystynyt vaikuttamaan omiin opintoihinikin, enkä vain tulevien opiskelijoiden opintoihin, jos olisin lähtenyt mukaan edunvalvontatoimintaan hieman aiemmin.

Miksi muistutamme jatkuvasti halloped-toiminnasta ja vakuuttelemme, että kannattaisi hakea? Koska se on helpoin tapa vaikuttaa esimerkiksi oman tutkinto-ohjelman opetuksen laatuun. Halloped-toimintaa koordinoidaan niin ainejärjestöjen kuin ylioppilaskunnan toimesta. Riippumatta siitä, mitä kautta olet hakemassa mukaan halloped-toimintaan, tärkeintä ei ole korkeakoulupolitiikan tietämyksesi määrä vaan motivoituneisuutesi oppia uutta ja halusi vaikuttaa asioihin. Kuka tahansa voidaan opettaa puhumaan kopo-jargonia, joten tarvitset vain motivaatiota ja kiinnostusta osallistua halloped-toimintaan. Muistathan, että voit aina olla yhteydessä ylioppilaskunnan koposektoriin tai nykyisiin hallopedeihin ja kysellä lisää tietoa halloped-toiminnasta.

Nyt kesän aikana on hyvä hetki miettiä omia tavoitteita, tahtotiloja ja motivaatioita. Kesän jälkeen elokuun loppupuolella avaamme Hallopedien megahaun ja yhdessä huolehdimme, että opiskelijavaikuttaminen näkyy yliopistomme hallinnossa jatkossakin. Nauttikaa kaikki kesästä ja seuratkaa heti kesän jälkeen TREYn viestintää Hallopedien megahausta!

Hyvää kesää toivotellen,

Tiia Virtanen, TREYn kopoasiantuntija