Onko maisterivaiheen opintotuki evätty sinulta valmistumishakemuksen käsittelyn venymisen vuoksi? Näin toimit!

Osa Tampereen yliopiston opiskelijoista, jotka ovat jättäneet valmistumishakemuksen alemmasta korkeakoulututkinnosta elokuun aikana, ei ole vielä saanut merkintää tutkinnon suorittamisesta. Nämä opiskelijat eivät myöskään ole automaattisesti saaneet maisterivaiheen opintotukea, koska Kela ei voi todentaa heidän suorittaneen tutkintoaan valtakunnallisesta VIRTA-järjestelmästä.

Tällaisissa tilanteissa Kelalle tulisi riittää yliopiston antama todistus valmistumispäivästä.  Todistuksen voi pyytää yliopiston opintotoimistosta. Todistuksesta tulee valmistumispäivän lisäksi käydä ilmi, että opiskelija on suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot. Opintotoimiston yhteystiedot löytyvät tämän linkin takaa.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamispäivä päivätään Tampereen yliopistossa yleensä valmistumishakemuksen jättöpäivälle. Maisterivaiheen opintotukea voi saada tästä päivämäärästä seuraavan kuukauden alusta saakka. Jos olet jättänyt valmistumishakemuksen elokuussa, mutta Kela on evännyt sinulta maisterivaiheen tuen syksyltä, sinun on mahdollista saada syys- ja lokakuun tuki myös takautuvasti. Kelan aiempi päätös voidaan oikaista alkuperäisestä hakuajankohdasta lukien, kun toimitat heille todistuksen alemman korkeakoulututkinnon suorittamisesta. 

Mikäli Kelan etuuskäsittelijä ei hyväksy todistusta valmistumisesta, tee oikaisupyyntö. Hylkäys voi johtua Kelan virheestä tai puutteellisista ohjeistuksista. TREYn sosiaalipoliittiselta sektorilta saat tarvittaessa apua Kelan kanssa asiointiin.

Toivomme TREYssä, että meihin otetaan yhteyttä, mikäli Kela ei hyväksy opintotoimistolta saatuja valmistumistodistuksia, sillä nämä ohjeet on laadittu Kelan juristin antaman lausunnon mukaan. Tarvittaessa voimme vaatia Kelalta yhdenmukaisia käytäntöjä sekä päätösten oikaisemista. TREYn sosiaalipoliittisen sektorin yhteystiedot löytyvät yhteystietosivulta.

Huom! Jotta maisterivaiheen opintotuki voitaisiin myöntää syyskuun alusta lukien, on alkuperäisen opintotutukihakemuksen tullut saapua Kelaan elo- tai syyskuun aikana, ja myös valmistumishakemus on pitänyt jättää elokuun aikana.

 

Toimintaohjeet pähkinänkuoressa:

Jos olet jättänyt valmistumishakemuksen yliopistolle, mutta käsittelyajat ovat venyneet etkä sen vuoksi ole vielä saanut maisterivaiheen opintotukea Kelalta…

  1. Pyydä opintotoimistolta todistus valmistumisesta. Varmista, että todistuksesta käyvät ilmi valmistumispäiväsi sekä se, että olet suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat opinnot.
  2. Hae opintotukea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa ja lataa liitteeksi opintotoimistolta saamasi todistus.
  3. Mikäli Kela ei vieläkään tee myönteistä opintotukipäätöstä, tee päätöksestä oikaisupyyntö.
  4. Hae tarvittaessa oikaisupyyntöä myös Kelan aikaisempaan päätökseen, jos maisterivaiheen tuki on evätty sinulta valmistumishakemuksen jättämisen jälkeisiltä kuukausilta (esim. syyskuusta alkaen). Liitä valmistumistodistus oikaisupyyntöön.
  5. Ota halutessasi missä tahansa vaiheessa yhteys TREYn sosiaalipoliittisiin toimijoihin. Autamme Kelan kanssa asioimisessa ja viemme palautetta eteenpäin.

P.S. Opiskelijalla on oikeus myös hakea toimeentulotukea siinä tilanteessa, mikäli opintotuesta on tehty kielteinen päätös ja ruokakunnan tulot eivät riitä menojen kattamiseen. Voit lukea lisää toimeentulotuen hakemisesta Kelan sivuilta. Toimeentulotukea ja opintotukea haetaan Kelan sähköisestä asiointipalvelusta.