Opetuksen valmistelun ja ohjauksen resurssit on turvattava!

TREY ottaa kantaa Tampereen yliopiston työsuunnitelmaohjeiden kirjauksiin, jotka koskevat opetuksen valmisteluun ja ohjaukseen käytettävien tuntien määrään. Henkilöstön työsuunnitelmat ohjaavat sitä, kuinka paljon työaikaa saa käyttää eri työtehtäviin. Opetushenkilökuntaa koskevien ohjeiden mukaan esimerkiksi tuntien valmisteluun ja opinnäytetöiden ohjaukseen käytettävät tuntimäärät ovat todella vähäisiä. Me TREYssä olemme huolestuneita siitä, kuinka tämä vaikuttaa muun muassa opetuksemme laatuun ja opinnäytetyöprosessien sujuvuuteen. Voit lukea kannanoton kokonaisuudessaan alta. 

Kannanotto:

Opetuksen valmistelun ja ohjauksen resurssit turvattava

Me opiskelijat haluamme ilmaista huolemme Tampereen yliopiston työsuunnitelmaohjeiden kirjauksista liittyen opetuksen valmisteluun ja ohjaukseen käytettävän työajan mitoitukseen. Ohje on hyväksytty 19.3.2020 rehtorin toimesta ja se linjaa, kuinka paljon eri työtehtäviin voi käyttää aikaa.

Tampereen ylioppilaskunnan huoli on, ettei opetuksen valmisteluun varata riittävästi aikaa. Tämä johtaa vääjäämättä opetuksen tason laskemiseen, eikä mahdollista opetuksen kehittämistä. Ohjeen mukaan kontakti- ja verkko-opetuksen valmisteluun varattaisiin aikaa yhtä opetustuntia kohti vain nollasta kahteen tuntia. Laadukas opetus ei synny itsestään, vaan se on tasokkaan opetushenkilöstömme ja riittävän resursoinnin summa.

Uusien tutkintotavoitteiden ja yliopistojen uudistuvan rahoitusmallin tuomien resurssipaineiden vuoksi olemme huolestuneita myös opinnäytetöiden ohjaamiseen ja tarkistamiseen varattujen tuntien vähäisestä määrästä. On kohtuutonta, että opiskelijoilta vaaditaan laadukkaita opinnäytetöitä kahden tunnin ohjauksella, kun toinen opiskelija voi saada jopa viisinkertaisesti ohjausta. Pieni hajonta ohjaustuntien määrässä on perusteltua, mutta näin suurena se voi kuitenkin asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan. Vähäiset ohjausresurssit voivat johtaa opinnäytetyöprosessien ja sitä kautta myös valmistumisten viivästymiseen.

Koska annettu päätös koskettaa tätä vuotta, siinä on pakko huomioida koronaviruksesta aiheutuvat poikkeusolot. Muutoin vaarassa voi olla opetuksen ja ohjauksen tason lisäksi opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan hyvinvointi. Koko yhteisön tulee huolehtia siitä, että ihan jokainen opiskelija ja henkilöstön jäsen saa myös poikkeusoloissa kaiken tarvitsemansa tuen, jotta kukaan meistä ei jää yksin.