Opiskelija, äänestä aluevaaleissa!

Suomen ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022 ja varsinainen vaalipäivä 23.1.2022. Aluevaaleissa äänestämällä pääset vaikuttamaan siihen, ketkä päättävät Pirkanmaan hyvinvointialueen terveydenhoitopalveluistasi tulevien vuosien ajan.

Hyvinvointialueet tulevat tarjoamaan opiskelijoille kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eivät kuulu YTHS:n tarjoaman perusterveydenhuollon piiriin. Näitä palveluita, kuten erikoissairaanhoitoa, päivystystä ja joitain perusterveydenhuollon tutkimuksia, monet opiskelijat tarvitsevat. Siksi onkin tärkeää, että myös opiskelijoiden ääni kuuluu hyvinvointialueiden päätöksenteossa.

Joulukuussa julkaistusta Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta (KOTT 2021) selvisi, että 63% mielenterveyspalveluita tarvinneista opiskelijoista koki saaneensa palveluita liian vähän. Äänestämällä aluevaaleissa pystyt vaikuttamaan siihen, miten opiskelijoiden mielenterveyspalvelukokonaisuus ja hoitoketjut jatkossa toimivat. Esimerkiksi Kelan tukeman psykoterapian tarjonnasta päättävät näissä vaaleissa valitut henkilöt.

Jos oma ehdokas on vielä haussa, kannattaa ehdokasta lähteä etsimään vaalikoneiden kautta! Näin löydät helpoiten juuri sinun ajatuksiasi lähellä olevan ehdokkaan. Muista äänestää!