Opiskelijaruoka kohtaa inflaation vaikutukset

Ukrainan sota on aiheuttanut kiihtyvää inflaatiota ja hintojen nousua, mikä vaikuttaa myös opiskelijaravintoloiden liiketoimintaan.

Tällä hetkellä opiskelija maksaa ateriastaan 2,70 euroa, minkä päälle Kela tukee opiskelijaravintoloita 2,30 eurolla. Tästä muodostuu valtioneuvoston asetuksella säädetty korkeakouluopiskelijoille tarkoitetun aterian enimmäishinta viisi euroa.

Koska aterian enimmäishinnasta on säädetty hallituksen asetuksessa, opiskelijaravintolat eivät voi nostaa hintoja yli tuon rajan. Inflaation ja hintojen vuoksi opiskelijaravintolat ovat joutuneet tilanteeseen, jossa ne myyvät ruokaa entistä pienemmällä marginaalilla tai jopa tappiolla (Lähde: Helsingin Sanomat).

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry on suosittanut aterian enimmäishinnan nostoa kuuteen euroon. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että joko Kelan tai opiskelijoiden maksamaa osuutta tulisi nostaa.

Oma näkemykseni on, että aterian enimmäishintaa tulisi ehdottomasti nostaa opiskelijaravintoloiden liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Mielestäni opiskelijoiden osuutta aterian hinnasta ei tulisi kuitenkaan nostaa, vaan Kelan tarjoamaa ateriatukea opiskelijaravintoloille tulisi nostaa yhdellä eurolla.

Tällä hetkellä valtion talousarviossa ateriatukeen on varattu 35,5 miljoonaa euroa. Kattaakseen aterioiden enimmäishinnan nousun kuuteen euroon valtion tulisi budjetoida noin 15 miljoonaa euroa lisää ateriatukeen, jota Kela maksaisi jatkossa siis 3,30 euroa. Näin opiskelijan osuus pysyisi entisellään 2,70 eurossa.

15 miljoonaa euroa on valtion kokonaisbudjetista pieni osa, mutta sen merkitys opiskelijoiden terveydelle ja toimeentulolle on merkittävä. Edullinen, ravitseva ja laadukas opiskelijaruoka tukee oppimista ja hyvinvointia monipuolisesti.

Pienituloisina kansalaisina opiskelijoita on tuettava inflaation kiihtyessä ja hintojen noustessa. Tällä edullisella ateriatuen korotuksella autetaan opiskelijoita selviämään monista kukkarolle käyvistä muutoksista arjessa.

Turvataan edullinen ja laadukas opiskelijaruoka!

Helsingin Sanomat: Opiskelija-aterian hinta halutaan hilata kuuteen euroon – Turkulaisketju harkitsee itsepalvelulinjastojen sulkemista

 

TREYn hallituksen jäsen,

Aatu