Rekry: Haemme vaalikoordinaattoria järjestämään syksyn edustajistovaaleja!

This position requires fluent skills in Finnish.

Tampereen ylioppilaskunta hakee nyt iloiseen työyhteisöönsä vaalikoordinaattoria määräaikaiseen projektityösuhteeseen! Tarjoamme sinulle mahdollisuuden päästä vetämään kiinnostavaa ja monipuolista vaaliprojektia sekä vahvistamaan tamperelaista opiskelijademokratiaa kannustamalla opiskelijoita vaikuttamaan ehdokkuuden ja äänestämisen keinoin.

Mikä on TREY?

Tampereen ylioppilaskunta on 19 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää aktiivisesti yliopisto-opiskelijan asemaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä. Työyhteisönä TREY on rento asiantuntijaorganisaatio, jossa työtä tehdään täydestä sydämestä. Työyhteisöömme kuuluu sekä vakituisia työntekijöitä, että kymmenhenkinen vuosittain vaihtuva hallitus.

Tehtävän kuvaus

Vaalikoordinaattorin tehtävänä on vuoden 2024 edustajistovaalien järjestäminen yhdessä keskusvaalilautakunnan ja pääsihteerin muodostaman työryhmän kanssa sekä vuoden 2025 edustajistovaalien valmisteleva työ. Työ alkaa sopimuksen mukaan toukokuussa, ja huipentuu loka-marraskuun taitteessa käytäviin edustajistovaaleihin. Koordinaattori osallistuu vaalien erilaisiin käytännön järjestelyihin ehdokkuusmateriaalien laadinnasta ja vaalitilaisuuksien järjestämisestä vaalien tuloslaskentaan. Lisäksi koordinaattorin tehtäviin kuuluu edustajistovaaliprojektin suunnittelu, seuranta ja raportointi sekä ehdokkaiden mahdollinen neuvonta vaaliprosessiin liittyen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen, yhteistyökykyä, vastuullisuutta ja tarkkuutta, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä viestintä- ja projektinhallintataitoja. Mahdollinen aikaisempi kokemus ylioppilaskunnasta ja vaalityöstä sekä tapahtumien järjestämisestä katsotaan eduksi.

Työaika on yhteensä 150 tuntia, joka jaksottuu toukokuulle sekä elo-marraskuulle erikseen pääsihteerin kanssa sovittavalla tavalla. Projektin toteuttamisesta maksettava kiinteä palkka on 2000 euroa. Vaalikoordinaattori ei ole vaalikelpoinen TREYn edustajistovaaleissa.

Toivomme hakijoita useista sukupuolista ja erilaisista taustoista.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen lähetetään osoitteeseen paasihteeri@trey.fi 16.4.2024 mennessä.

Lisätietoja:
pääsihteeri Adam Zeidan
puh. 050 3612 854
paasihteeri@trey.fi