Tampereen ylioppilaskunnan lausunto Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

TREY on harmissaan siitä, että yliopistolain muutoksen perusteella ollaan nyt avaamassa suomalaisten tutkintojen kokonaisuutta ja mahdollistamassa ns. lyhyttutkintojen suorittaminen osana kansainvälisiä yhteistyötutkintoja. TREY ei kannata tutkintojen laajuuden lyhentämistä, vaikka laki sen mahdollistaa. TREY kokee, että tutkinnon koon laskeminen vaikuttaisi merkittävästi tutkinnon tuottamaan osaamiseen, jatkokoulutuskelpoisuuteen ja asiantuntijana toimimiseen työelämässä. Eripituiset tutkinnot aiheuttaisivat työelämässä sekaannusta, kun tutkinnon sisältämää laaja-alaista ja pitkälle erikoistunutta
erityisosaamista on vaikea arvioida.

Yksityiskohtainen osa

13 § Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus TREY ei kannata sitä, että asetuksella laajennetaan korkeakoulujen mahdollisuuksia järjestää
kansainvälisenä yhteistyönä järjestettäviä ylempiä korkeakoulututkintoja 60 tai 90 opintopisteen kokonaisuuksina. Jo nyt kahden vuoden ja 120 opintopisteen maisterin tutkinto on tiivis paketti, ja näkemyksemme mukaan tutkinnon tavoitteiden täyttäminen lyhyemmässä ajassa olisi epärealistista. Lyhyempi tutkinto voisi vaikeuttaa opiskelijan hakeutumista jatko-opintoihin ja heikentää erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden asemaa työmarkkinoilla. Laajuudeltaan  epäyhdenvertaiset tutkinnot hankaloittaisivat myös sen arviointia, mikä on tutkinnon suorittaneen henkilön todellinen osaamistaso. Tämä söisi tutkinnon arvoa ja uskottavuutta.

TREY pitää tärkeänä, että kelpoisuusvaatimuksia sisältävät tutkinnot rajataan ns. lyhyttutkintojen ulkopuolelle. 15 § Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne TREY ei kannata lisättävää säännöstä, jossa määritetään ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvästä syventävien opintojen laajuuden tarkentamisesta. Opinnäytetyön laajuudesta on tällä hetkellä kansallisesti laaja yhteisymmärrys, josta ei kannata tinkiä. TREY näkee, että opinnäytetyön laajuuden tulee olla kaikissa tutkinnoissa vähintään 20 opintopisteen kokoinen. Tätä pienemmät kokonaisuudet tulevat muuttamaan merkittävästi ylemmän korkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista ja opiskelijoiden osaamista on haastava vertailla keskenään.

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA
TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

Yliopistojen nimien lyhenteet:
TREYn ymmärryksen mukaan Tampereen yliopiston lyhenne on TAU, eikä TaY.

Lisätietoja:
TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara
p. 050 361 2847, jenny.vaara@trey.fi