Tampereen ylioppilaskunnan TREYn kommentit Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta

Tampereen yliopistolle

Tampereen ylioppilaskunta (myöhemmin TREY) pitää luonnosta valtioneuvoston asetukseksi korkeakoulujen yhteishausta toivottavana ja näkee sen selventävän nykytilaa. Lausunnossa esitetään eroteltavan kevään yhteishaut toisistaan, minkä TREY ottaa ilolla vastaan. Hakijoiden erilaiset tarpeet otetaan paremmin huomioon, kun haut järjestetään erillisinä eikä toisessa haussa hakeminen vaikuta toisen tuloksiin, kuten paikan vastaanottamiseen. Lisäksi
hakemusprosessien lyheneminen on merkittävää kansainvälisten hakijoiden osalta. Asia helpottaisi esimerkiksi oleskelulupahakemusprosessin aloittamista varhaisemmassa vaiheessa, mahdollistaisi kansainvälisille opiskelijoille varhaisemmassa vaiheessa keinot hakea apurahoja ja asettaisi haut muiden kansainvälisten hakukohteiden kanssa samalle viivalle. Nykyisin kansainväliset hakijat saattavat jättää ottamatta opiskelupaikkaa vastaan, kun he ovat saaneet tiedon aiemmin muista hakemistaan kohteista.

TREY toivoo, että opiskelijavalinnat järjestettäisiin mahdollisuuksien mukaan osana valtakunnallista yhteishakua silloin kun se on mahdollista. Yhteishaku on yleisesti tunnettu ja sen aikatauluista tiedotetaan laajasti hakijoille, mikä edistää hakijoiden yhdenvertaista kohtelua. Korkeakouluissa on arvioitava missä tilanteissa on kannattavaa järjestää erillishakuja hakukohteisiin, koska silloin on huomioitava erilaiset valintatavat, kuten pääsykokeet ja tutkintojen
valmistumisen aikataulut aina erikseen.

On hyvä, että korkeakoulut pystyvät järjestämään jatkossakin yhteisvalinnan lisähakuja, vaikka yliopistolain 36a §:n 3 momentin mukaisesti haku pystyttäisiin järjestämään erillisvalintana.

Tampereen ylioppilaskunnan puolesta,

Paula Sajaniemi
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ylioppilaskunta

Venla Monter
Pääsihteeri
Tampereen ylioppilaskunta

Lisätietoja:
Jenny Vaara
koulutuspoliittinen asiantuntija
Tampereen ylioppilaskunta
jenny.vaara@trey.fi
050 3612847