TREY tavoittelee yhdenvertaista ja saavutettavaa opiskelijakulttuuria

Helsingin Sanomissa julkaistiin 19.9.2019 juttu liittyen Tampereen lääketieteen kandidaattiseuran (TLK ry) fuksitapahtumiin ja -materiaaleihin. Artikkelissa käsitellään TLK ry:n fuksitoimintaa ja alkoholikeskeistä opiskelijakulttuuria, joka on yllättänyt uuden opiskelijan. TLK ry on julkaissut blogissaan vastineen aiheeseen liittyen. Myös Aamulehti on kirjoittanut aiheesta jutun.

HS:n jutussa kuvattu alkoholin käyttöön painostava opiskelijakulttuuri ei ole TREYn yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaista, ja TREY käy tapauksesta keskustelua lääketieteen ainejärjestö TLK ry:n kanssa. Meille opiskelijoille on ehdottoman tärkeää, että kaikessa opiskelijakulttuurissa otetaan huomioon opiskelijoiden moninaisuus ja toiminnan saavutettavuus. TREY tukee niin TLK ry:n kuin kaikkien muidenkin järjestöjen työtä opiskelijaperinteiden muovaamiseksi yhdenvertaisemmiksi.

Yhdenvertaisuus on ollut yksi tämän vuoden selkeä teema TREYn järjestämissä koulutuksissa, ja tätä pitkäaikaista työtä jatketaan edelleen. TREY kouluttaa kaikkia piirissään toimivia järjestöjä yhdenvertaiseen toimintaan ja turvallisempaan tilaan liittyen. Lisäksi tulemme tämän syksyn tapaamisissa kiinnittämään erityistä huomiota hyvän maun mukaisiin järjestölehtiin ja muihin järjestöjen tuottamiin materiaaleihin sekä yleisesti toimintakulttuuriin. Oma roolinsa on myös ensi keväänä tuutoreille ja tervetulomateriaalien tuottajille kohdistetuilla koulutuksilla.

Keskusteluyhteydet aiheen tiimoilta ovat auki myös yliopiston suuntaan, emmekä allekirjoita HS:n juttuun haastatellun dekaanin näkemystä opiskelijahuumorista, tai siitä että tällainen kulttuuri kuuluisi luonnollisesti opiskelijaelämään tai sen aloitukseen.

TREY luo toiminnallaan opiskelijakulttuuria, johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut. Yhdenvertaisuus on kaikkea ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava periaate, ja teemme työtä saavutettavamman ja yhdenvertaisemman opiskelijakulttuurin eteen yhdessä opiskelijajärjestöjen ja yliopiston kanssa.

Lisätietoja aiheesta antaa ylioppilaskunnan puheenjohtaja Paula Sajaniemi (puheenjohtaja@trey.fi, 050 361 2845)

Edit 19.9. klo 15.27: Lisätty Aamulehden artikkeli aiheeseen liittyen