TREY antoi lausunnon yliopiston toimitiloja koskevan toimenpideohjelman 2022-2025 valmisteluun liittyen

TREY antoi lausunnon kampuskehityksen toimenpideohjelmasta 3.12. TREY sai lausuntopyynnön monien muiden tahojen kanssa ja lausunnossa otettiin kantaa toimenpideohjelman vuosien 2022-2025 valmisteluun. TREYn lausunto on hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.12.

Nostimme lausunnossa esiin opiskelijoille tärkeitä asioita neljään eri teemaan liittyen. Näitä asioita olivat opiskelu- ja opetustilat, itsenäisen opiskelun tilat ja hiljainen työskentely, tietokoneluokat ja järjestötilat. Näiden lisäksi toimme esille ylioppilaskunnan näkemyksiä neljästä eri vaihtoehdosta tilavähennyksiin liittyen. 

  • Opiskelu- ja opetustilojen tarpeissa tapahtuu muutosta tulevaisuudessa. Kampusten tilojen tulee pystyä vastaamaan näihin tarpeisiin jatkossa
  • Itsenäisen opiskeluun tulee lisätä mahdollisuuksia ja opiskelijoille tulee tarjota tiloja hiljaiseen työskentelyyn.
  • Tietokoneluokkien vähentyessä on tärkeää huomioida opiskelijoiden tarpeet ja se, millaista teknologiaa, laitteita ja ohjelmistoja opintojaksoilla vaaditaan ja miten yliopisto pystyy mahdollistamaan näiden käytön
  • Järjestötilojen rooli opiskelijayhteisössä on huomattava. Koemme, että järjestötoiminnan ja sen vaatimien tilojen tarjoaminen on isossa roolissa yhteisöllisyyden ja opintoihin kiinnittymisen näkökulmasta.

Annoimme lausunnon neljästä esitetystä vaihtoehdosta. Näimme kaikissa vaihtoehdoissa omat heikkoutensa. Tilavähennysten epätasaisuus, järjestöjen nykyisistä tiloista luopuminen sekä pitkäaikaisten vaikutusten arvioimisen mahdottomuus vaikuttivat osaltaa siihen, että emme pysty toteamaan, mikä vaihtoehdoista on paras. Pidimme hallituksen esittämää vaihtoehtoa vähiten huonona, mutta sen tulevaisuuden vaikutuksia on vaikea ennakoida annetuilla tiedoilla.

Yleisesti pidämme haastavana myös sitä, että nyt tehtävien päätösten vaikutukset seuraavaan vaiheeseen ovat vaikeasti arvioitavissa. Toiveenamme on, että seuraavan vaiheen päätöksentekoa käsiteltäisiin ensi keväänä omana kokonaisuutena ja nyt joulukuussa tehtävät päätökset eivät lyö lukkoon toisen vaiheen toimenpiteitä. 

“Me TREYssä toivomme, että seuraavan vaiheen valmistelussa yliopistoyhteisön osallistuminen huomioidaan paremmin ja työstölle annetaan sen vaatima aika. Nykyinen tiukka aikataulu ja vähäinen osallistaminen johtavat vain turhaan vastakkainasetteluun sen sijaan, että toimisimme yhdessä yhteisönä”, kommentoi Lassi Halminen, TREYn kampuskehityksestä vastaava hallituksen jäsen. 

TREYn lausunto kokonaisuudessaan (suomeksi) (.pdf, 2 Mt)

Lisätietoa lausunnosta: Lassi Halminen, kampuskehityksestä vastaava hallituksen jäsen, lassi.halminen@trey.fi, +358 40 713 0088

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto