TREY ja Tampereen yliopisto liputtavat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta

Tampereen ylioppilaskunta TREY ja Tampereen yliopisto liputtavat yhdessä lauantaina 12.9. sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta.

Tampereen ylioppilaskunta TREY oli kutsuttuna 8.6. Tampereen yliopiston johtoryhmään, johon TREY oli valmistellut yhdenvertaisuusteemaisen esityksen keskustelun pohjaksi. Keskustelussa nousi esille kansainvälisen Pride-kuukauden hengessä myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema yliopistoyhteisössä. Keskustelun lopuksi TREY kertoi, että ylioppilaskunta haluaisi lahjoittaa yliopistolle kolme Pride-lippua, yhden jokaiselle kampukselle. Ylioppilaskunta toivoi yliopistolta keskustelua siitä, onko yliopisto valmis tarttumaan keskustelussa esille nostettuihin ongelmakohtiin ja rakentamaan polkua sille työlle, jota Pride-liput kuvastavat.

Sateenkaarilippu symboloi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviä ihmisoikeuksia. Pride-liputuksilla ja -viikoilla pyritään kasvattamaan tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ja juhlistamaan sitä. Saavutetuista edistysaskelista voidaan iloita yhdessä, mutta yhtä tärkeää on tarkastella sitä, mitä kaikkea pitäisi vielä parantaa ja kehittää. Pride-liputus ei ole vain juhlan merkki – se on myös mielenilmaus, jonka avulla nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa.

Me Tampereen yliopistoyhteisössä haluamme, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet kuulua yhteisöön ja kokea sen sisällä olonsa turvalliseksi. Silti on tunnistettava, että yhteiskunnassa ja yliopistomaailmassakin on jatkuvasti tehtävä työtä moninaisuuden eteen.

Moninaisuus on yksi Tampereen yliopiston seitsemästä arvosta.

”Moninaisuuden arvostus vaikuttaa merkittävästi työ- ja opiskeluyhteisön toimivuuteen, innostavuuteen ja edelleen myös yksilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. Tampereen yliopisto haluaa luoda edellytykset kaikkien osallisuudelle ja sitoutumiselle yhteisömme kehittämiseen ja sen menestyksen rakentamiseen. Toivon, että yliopisto näyttäytyy vetovoimaisena ja kutsuvana myös uusille opiskelijoille ja työntekijöille moninaisuuden tunnistavan arvopohjamme kautta”, toteaa rehtori Mari Walls.

Tampereen yliopisto on sitoutunut Pride-liputukseen ja sen edellyttämiin toimiin.

”Yliopiston yhdenvertaisuustyössä pyritään yhä laaja-alaisempaan ja positiivisesti moninaisuutta edistävään otteeseen. Eriarvoistavien käytäntöjen poistaminen ei riitä, vaan meidän on hyödynnettävä ja juhlittava moninaisuuttamme voimavarana”, sanoo yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja, tutkimusvararehtori Juha Teperi.

Kesäkuun keskustelussa TREY nosti esiin käytännön kysymyksinä esimerkiksi sukupuolen moninaisuuden huomioimisen opetustilanteissa ja sukupuolineutraalit wc-tilat. Sukupuolineutraaleista wc-tiloista on nyt saatavilla lista yliopiston intrassa.

“Kampusliputus symboloi sitä, että jokainen yliopistoyhteisön jäsen on oikeasti tervetullut, merkityksellinen ja tämän eteen sitoudutaan tekemään tosissaan töitä poikkileikkaavasti kaikessa toiminnassa”, toteaa Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja Annika Nevanpää.

TREYn yhdenvertaisuudesta vastaava hallituslainen Ella Meriläinen on samoilla linjoilla: “On hienoa, että olemme voineet keskustella yhdessä ja että yliopisto tekee työtä moninaisuuden huomioimiseksi. Liputus jo sinällään on hieno ele, mutta vielä tärkeämpää ovat konkreettiset moninaisuutta vahvistavat toimenpiteet.”