TREY kommentoi opiskelijavalintauudistukseen liittyvää muutosta

Osana opiskelijavalintoja tehtyjä muutoksia suunnitellaan nyt uudistaa aiempaa asetusta korkeakoulujen yhteishausta (293/2014). Keskeisimpänä uudistuksena on toteuttaa kevään yhteishaku kahtena erillisenä hakuna, jotta vieraskielisen koulutuksen hakuja ei tarvitse järjestää erillisvalintoina.  TREY kommentissaan toi esille, että opiskelijavalinnat tulisi järjestää osana valtakunnallista yhteishakua silloin, kun se on mahdollista. Yhteishaku on tunnettu järjestelmä, joka edistää hakijan yhdenvertaista kohtelua.

Esityksen mukaan jatkossa ensimmäisessä yhteishaussa olisi mukana vieraskieliset koulutukset, Taideyliopiston koulutukset sekä Tampereen yliopiston teatterityön koulutus. Kevään toisessa yhteishaussa mukana olisivat puolestaan suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset. Lisäksi ensimmäisen kevään yhteishaun hakemusprosessi lyhenisi, joka edesauttaisi kansainväliset hakijoiden mahdollisuuksia saada tiedon opiskelupaikasta aiemmin. Samalla kevään ensimmäisessä yhteishausta poistuisi hakutoiveiden etusijajärjestys, jolloin hakijat voisivat valita vapaasti, minkä opiskelupaikan he haluavat ottaa vastaan. Kevään toisessa yhteishaussa hakutoiveet tulisi kuitenkin edelleen asettaa mieluisuusjärjestykseen.

TREY kommentoi Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöä aiheeseen liittyen. Lausunnon voit lukea täältä.

 

Lisätietoa:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM060:00/2018