TREY kommentoi Tampereen yliopiston rahoitusohjauksen mallia

TREY antoi lausunnon Tampereen yliopiston valmisteilla olevasta sisäisen rahoitusohjauksen mallista. Lausunnossa korostettiin strategiaan nojaavaa rahoitusohjausta ja laadukkaaseen koulutukseen kannustavia mittareita.

Yliopiston sisäinen rahoitusohjauksen malli määrittää perusteet, joilla yliopistomme saama rahoitus jakautuu yliopiston sisällä. Malli on usein muodostettu OKM:n kansallista mallia vastaavaksi huomioiden yliopiston erityispiirteet, esimerkiksi alojen kirjon. Yliopiston sisäinen malli vaihtelee painotuksiltaan näin ollen yliopistojen välillä ja voi olla hyvinkin erilainen suhteessa OKM:n antamaan ohjeelliseen malliin.

Tampereen ylioppilaskunnan lausunnossa korostettiin, että sisäisen rahanjaon on pohjattava yliopiston strategiaan. Rahanjaossa on myös huomioitava tiedekuntien erityispiirteitä ja palkittava tiedekuntia laadukkaasta koulutuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Lisäksi TREY painotti lausunnossaan, että liian suuri tulosperusteinen osuus voi olla uhka tiedekuntien perustehtävien eli koulutuksen ja tutkimuksen laadukkaalle toteuttamiselle. Lausunnossa tulosperusteiseksi osuudeksi ehdotettiin maksimissaan 20%. Tästä osuudesta TREY kannattaa rahoituksen jakamista niin, että 55% on kohdennettu koulutukseen, 38% tutkimukseen ja 7% yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

TREYn ehdottamat mittarit rahoitusohjauksen malliin.

Tiedekunnille suunnattavan tulosperusteisen rahoitusosuuden jakamisessa käytetään työkaluna erilaisia mittareita. Lausunnossa TREY ehdotti mittareiksi valtakunnalliseen kandipalautteeseen pohjautuvaa opiskelijapalautetta, muille tuotettuja opintopisteitä (eli vapaa sivuaineoikeus), kestävää kehitystä sekä opiskelijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

TREYn lausuntoa valmisteltiin ylioppilaskunnan koulutuspoliittisella sektorilla. Valmistelun tueksi kysyttiin opiskelijoilta näkökulmia kyselyn avulla. Kysely oli auki 24.4.-29.4. ja vastauksia saatiin 28 kaikista tiedekunnista. Kyselyn perusteella opiskelijoille on tärkeää, että yliopiston rahoitus jakautuu tasapuolisesti tiedekuntien erilaisuuden huomioiden, koulutukselle annetaan painoarvoa ja malli on läpinäkyvä.

TREYn lausunto yliopiston rahoitusmallista: Tampereen ylioppilaskunnan lausunto Tampereen yliopiston rahoitusohjauksen mallin valmistelusta

Lisätietoja:

Koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara, puh. 0503612847, jenny.vaara(at)trey.fi