TREY lausui avoimen yliopiston maksujen nostosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on pyytänyt lausuntopalvelun kautta lausuntoa asetusluonnoksista, jotka koskevat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnassa perittäviä maksuja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, että jatkossa avoimen korkeakoulutuksen opetuksesta voisi periä enimmillään 45 euroa opintopisteeltä. Nykyisin avoimessa korkeakouluopetuksessa perittävä enimmäismaksu voi olla 15 euroa opintopisteeltä. Lisäksi ehdotetaan, että jatkossa yliopisto-opiskelijoiden olisi maksettava lisäaikaa hakiessaan 50 euron suuruinen maksu, ja että laiminlyödyn lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä perittävää uudelleenkirjautumismaksua korotettaisiin 35 eurosta 50 euroon.

Avoimen korkeakoulutuksen maksujen korotusta on perusteltu muun muassa sillä, että korkeammilla maksuilla voitaisiin parantaa avoimen korkeakoulutuksen tarjontaa. TREY vastustaa maksujen korotuksia, ja on huolissaan siitä, miten maksujen korotus vaikuttaisi avoimen opintojen saavutettavuuteen. Myös OKM on todennut, että pienituloisten mahdollisuudet osallistua kalliimpiin avoimen opintoihin heikkenevät, ja TREY ei pidä tätä hyväksyttävänä lähtökohtana.

Lisäajan hakemista ja uudelleenkirjautumista koskevia maksuja on yliopistojen osalta perusteltu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisten käytänteiden yhdenmukaistamisella. Lisäajan hakemista koskeva 50 euron maksu on ammattikorkeakouluissa ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien, mutta yliopistoissa maksua ei ole ollut. TREY näkee, että jos käytänteitä halutaan yhdenmukaistaa, voitaisiin tämä maksu poistaa ammattikorkeakoulujen puolelta. Uudelleenkirjautumismaksun korotusta yliopistoissa on myös perusteltu sillä, että kyseinen maksu on ammattikorkeakouluissa aiemmin korotettu 50 euroon. TREY ei pidä tätä riittävänä perusteena.

 

Lue TREYn lausunto ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista kokonaisuudessaan TREYn nettisivuilta!

 

Lisätietoja lausunnosta

Jenna Rantanen

Koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija

jenna.rantanen@trey.fi

+358503612849