TREY lausui lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista koskevasta lakiesityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutoksesta. Myös Tampereen yliopisto on pyytänyt TREYltä kommentteja aiheesta lausuntoaan varten. 

Lakiesityksessä käsitellään EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista. Täyskatteellistamisen toteutuessa lukuvuosimaksujen tulisi kattaa koulutuksen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, mikä todennäköisesti johtaisi lukuvuosimaksujen korottamiseen. Osana täyskatteellistamista, on esitetty myös muutoksia apurahajärjestelmään: ehdotuksena on, että tulevaisuudessa korkeakouluilla ei olisi velvoitetta ylläpitää apurahajärjestelmää. 

Lakiesityksessä ehdotetaan toimenpiteitä myös lukuvuosimaksujen kiertämisen ehkäisyyn. Esityksessä on nähty ongelmallisena kansainvälisten opiskelijoiden vapautuminen maksuvelvollisuudesta oleskeluluvan muutosten perusteella, minkä vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut, että opiskelijan oleskeluluvalla maahan tullut säilyisi lukuvuosimaksuvelvollisena.

Lisäksi lakiesityksessä esitetään hakemuksen käsittelymaksun palauttamista, mikä tarkoittaisi että EU-ja ETA-maiden ulkopuolelta hakevat, maksaisivat jo opintoihin hakiessa noin 100 euron suuruisen maksun.

Tilauskoulutuksen osalta opetus- ja kulttuuriministeriö on ehdottanut, että säännöksissä huomioitaisiin paremmin opiskelijoiden oikeusturva sekä korkeakoulujen velvollisuus tiedottaa opiskelijoita heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 

TREYn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta luettavissa kokonaisuudessaan TREYn nettisivuilla (.pdf, 597kt).

 

Bannerikuva: TT-kamerat/Sami Lamminen