TREY lausui Tampereen keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040

Tampereen kaupunki on pyytänyt sidosryhmiltä lausuntoa Tampereen keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman loppuraporttiluonnoksesta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa seuraavat kymmenen vuotta keskustan liikenteen hanke- ja aluesuunnittelua ja sen visio ulottuu vuoteen 2040. Tärkeässä osassa on ollut myös hankkeiden vaiheistaminen kohti visiovuotta. Suunnitteluun liittyviä aineistoja ja tilaisuuksien yhteenvedot on julkaistu Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Tampereen ylioppilaskunta (TREY) ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Tamko) ovat antaneet yhdessä lausunnon liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 (LJS) loppuraportin luonnokseen. Tarkastelemme luonnosta etenkin opiskelijoille merkityksellisten tavoitteiden näkökulmasta. Pidämme tärkeänä, että Tampereen keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessissa ja lähtökohdissa on tehty kattava taustatyö sekä osallistettu järjestelmällisesti asukkaita ja sidosryhmiä.

Meille opiskelijoille on tärkeää nähdä luonnoksessa opiskelijasukupolven tulevaisuuden huomioivaa ilmastopolitiikkaa, joka takaa kaupungin olevan hiilineutraali viimeistään vuonna 2030.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman loppurapotin kokonaisuudet ovat selkeitä ja konkreettisia. LJS:n tulee ohjata muuttuvaa kaupunkia panostamaan kestäviin liikkumismuotoihin sekä kehittää kaupunkia saavutettavammaksi kaikille kävelijöille, pyöräilijöille ja apuvälineen kanssa liikkuville. Nämä tavoitteet toteutuvat pääasiassa hyvin. Kaupunkitilan kehittäminen käveltävän kaupungin periaatteiden mukaisesti näkyy hyvin suunnitelman lähtökohtana: keskustassa liikutaan jalankulkijoiden ehdoilla. Tämä edellyttää huomion kiinnittämistä jalankulku- ja pyöräilyväylien panostamisessa yhtenäisyyteen, käytettävyyteen ja viihtyvyyteen. Näihin liittyen toivomme, että hankesuunnittelussa otetaan huomioon myös julkisten vessojen, roska-astioiden ja vesipisteiden riittävä määrä kaupunkitilassa. Merkittävillä jalankulku- ja pyöräilyväylillä liikkumisen tulee olla sujuvaa ja katkotonta. Kävely- ja pyöräilyväylien tulee olla laadukkaita ja hyvin hoidettuja vuoden ympäri.

Liikenneverkot 2040 luvussa esitellään kattavasti keskustan tulevia toimintoja. Meille opiskelijoille on tärkeää, että keskustan sisällä kävelijä on katujen tärkein kulkija, ja autoliikennettä ohjataan pois keskustasta autokehälle sekä maanalaiseen pysäköintiin kaupunkitilan vapauttamiseksi. Pysäköintinormin keventämisessä toivomme, että pysäköintinormista luovutaan keskusta-alueella ja keskeisimpien joukkoliikennereittien varrella opiskelija-asuntokohteissa. Lisäksi luonnoksessa on selkeästi nähtävissä linjat, miten kaupunki ohjaa keskustan liikenneverkon kehittämistä kestävänä ja toimivana kokonaisuutena. Katujen jäsentelyssä näkyy selkeästi autoliikenteen vähentäminen keskusta-alueella, ja kävelypainotteisten katujen toteutuksessa panostetaan kävelijöiden kokemukseen ja turvallisuuteen. Myös raitiotieverkkoa ja lähijunaliikennettä kehitettään osana opiskelijamyönteistä joukkoliikennejärjestelmää. Kehittämiskokonaisuudet on esitelty kattavasti hankesuunnittelu ja priorisointi osiossa, ja tämä tukee suunnitelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Vaikutusten arviointiteemat ovat esitelty selkeästi. Vaikutuksissa meille opiskelijoille tärkeänä huomiona on hienoa nähdä, että suurin osa kohdentuu nimenomaan kestävästi ja kävelijöille saavutettavasti miellyttävään keskusta-alueen elävöittämiseen.  Loppuraportin luonnoksessa on pidetty hyvin mukana tulevaisuuden ja älyliikenteen kehittymisen mahdollisuudet sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Jatkosuunnittelussa edellytämme hankkeiden toteuttamista tutkimustietoon perustuen, sekä asukkaita ja sidosryhmiä osallistamalla. Toivomme edelleen yhteistyön jatkumista, kutsuja sidosryhmätilaisuuksiin sekä mahdollisuuksia lausua suunnitelmista jo kehitysvaiheessa.

Lisätietoa lausunnosta:

Anna Löhönen, kaupungista ja yhteiskunnasta sekä kestävästä kehityksestä vastaava Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen

anna.andersson@trey.fi, 0443610300