TREY lausui Tampereen pysäköintipolitiikasta 2024–2040

Tampereen kaupungin liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikkö on pyytänyt TREYltä lausuntoa käynnissä olevaan pysäköintipolitiikan uudistamiseen. Pysäköintipolitiikka on kaupungin työkalu ja toimenpideohjelma, jolla ohjataan pysäköinnin kehittymistä tulevaisuudessa niin kadunvarsilla kuin tonteillakin, ottaen huomioon erilaiset pysäköitävät ajoneuvot ja erilaiset pysäköijät. Nyt laadinnassa oleva pysäköintipolitiikka koskee vuosia 2024-2040. Pysäköintipolitiikan päivitys ei tässä vaiheessa sisällä uudisrakentamisen autopaikkojen määrää ohjaavan pysäköintinormin päivittämistä, vaan normin muutokset ovat osa tulevaisuuden toimenpidekokonaisuutta.

Tarkastelemme pysäköintipolitiikan 2024–2040 luonnosta etenkin opiskelijoille merkityksellisten tavoitteiden näkökulmasta. Pidämme tärkeänä, että Tampereen pysäköintipolitiikan päivittämisessä on tehty kattava taustatyö sekä osallistettu järjestelmällisesti asukkaita ja sidosryhmiä.

Meille opiskelijoille on tärkeää nähdä luonnoksessa opiskelijasukupolven tulevaisuuden huomioivaa ilmastopolitiikkaa, joka takaa kaupungin olevan hiilineutraali viimeistään 2030.

Toimenpidekokonaisuudet ovat selkeitä ja konkreettisia. Pysäköintipolitiikan tulee ohjata muuttuvaa kaupunkia panostamaan kestäviin liikkumismuotoihin sekä kehittää kaupunkia saavutettavammaksi kaikille kävelijöille, pyöräilijöille ja apuvälineen kanssa liikkuville. Nämä tavoitteet toteutuvat pääasiassa hyvin luonnoksessa. Toivoisimme kuitenkin huomion kiinnittämistä myös jalankulku- ja pyöräilyväylien panostamisessa yhtenäisyyteen, käytettävyyteen ja viihtyvyyteen.  Merkittävillä jalankulku- ja pyöräilyväylillä liikkumisen tulee olla sujuvaa, katkotonta ja turvallista. Kävely- ja pyöräilyväylien tulee olla laadukkaita ja hyvin hoidettuja vuoden ympäri. Kaupunkitilan kehittäminen käveltävän kaupungin periaatteiden mukaisesti saisi näkyä luonnoksessa selkeämmin sanoitettuna.

Toimenpiteistä 5.2. Henkilöautojen ja pyörien pysäköintinormit ja keskitetty pysäköinti sekä 5.5. Palveluiden kehittäminen kappaleet ovat konkreettisia ja hyviä toimenpiteitä: Keskitetyt pysäköintiratkaisut mahdollistavat tiiviin ja viihtyisän kaupunkiympäristön toteuttamisen, sekä huomioidaan valvonnassa väärinpysäköinnin aiheuttama haitta. Pysäköintinormin keventämisessä toivomme, että pysäköintinormista luovutaan keskusta-alueella ja keskeisimpien joukkoliikennereittien varrella opiskelija-asuntokohteissa. Opiskelija-asuntokohteissa pienempi osuus asujista käyttää autoa, jolloin nykyisen pysäköintinormin noudattaminen rakennettaessa ei tuo hyötyä opiskelija-asuntokohteiden asukkaille. Myös muualla kaupungissa pysäköintinormia tulee keventää kaupunkitilan vapauttamiseksi ja asumiskustannusten madaltamiseksi. Positiivista on, että pysäköintipolitiikan luonnoksessa ohjataan jo siirtämään pysäköintiä maan alle ja keskitettyyn pysäköintiin kaupunkitilan vapauttamiseksi. Tätä tukevat toimenpiteet 5.3. ja 5.4., joissa pyritään takaamaan laadukas liityntäpysäköinti henkilöautoille ja mikroliikkumisvälineille. Lisäksi luonnoksessa on selkeästi nähtävissä linjat, miten kaupunki tukee vähäpäästöistä liikennettä antamalla vähäpäästöisille ajoneuvoille alennuksen pysäköintimaksuihin ja lisäämällä sähköautojen latauspisteitä. Kaupunkipyörät palvelevat luonnoksessa kampusalueita ja keskeisiä opiskelija-asumiskeskittymiä. Näiden myötä toivoisimme myös raitiotieverkkoa ja lähijunaliikennettä kehitettävän osana opiskelijamyönteistä joukkoliikennejärjestelmää.

Toimenpiteiden toteutus ja vastuutahot ovat esitelty selkeästi. Toimenpiteiden vaikutuksissa meille opiskelijoille on hienoa nähdä, että suurin osa vaikutuksista lukeutuu sarakkeeseen ”Pysäköintiratkaisut edistävät kaupungin viihtyisyyttä, turvallisuutta ja arjen helppoutta.” Luonnoksessa on pidetty hyvin mukana tulevaisuuden ja tekniknologian kehittymisen mahdollisuudet, kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut, sekä huomioitu mahdollisuus käyttää pysäköintidataa päätöksenteon ja suunnittelun tukena.

Lisätietoa lausunnosta:

Anna Andersson, kaupungista ja yhteiskunnasta sekä kestävästä kehityksestä vastaava hallituksen jäsen

anna.andersson@trey.fi, 0443610300