TREY palkitsi kolme Hyvää opettajaa

TREYn perinteinen Hyvä opettaja -palkinto jaettiin Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudessa 5.9.2022. Kyseinen palkinto on jo perinteeksi muodostunut tapa kiittää opetushenkilökuntaa heidän panostuksestaan opetuksen kehittämisen, laadukkaan opetuksen tarjoamisen ja opiskelijalähtöisen toiminnan saralla.

Palkinnot jaetaan vuosittain kolmelle opetushenkilökuntaan kuuluvalle suoraan opiskelijoiden ehdotusten perusteella. Tänä vuonna saimme yhteensä 17 ehdotusta. Vuonna 2022 palkinnon erityiskriteerinä oli ”Opiskelijan tavoitteiden tukeminen opintojen ohjauksen keinoin”. Maanantaina 5.9.2022 pidetyssä palkitsemistilaisuudessa Hyvä opettaja -toimikunnan puheenjohtajana toiminut Eemeli Lahtinen jakoi palkinnon ja piti puheen, jossa pääsimme nostamaan esille näiden opettajien esimerkillistä työtä. Eemelin puheen pääset lukemaan alempaa.

Vuonna 2022 TREYn hallitus päätti myöntää Hyvä opettaja -palkinnon seuraaville opetushenkilöstön jäsenille

Mark Kaunisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Markus Pöllänen, Rakennetun ympäristön tiedekunta
Matti Rintala, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Palkittavat opettajat saavat tukisäätiöiden stipendit arvoltaan 2000 € ja heistä teetetään TREYn toimesta karikatyyri Hyvä opettaja -seinille yliopiston kampuksille. Karikatyyri tullaan julkistamaan TREYn vuosijuhlilla lokakuun 8. päivä.

Hyvä opettaja -palkinto on vuotuinen perinne TREYllä. Tällä perinteellä tulemme yhteistyössä tukisäätiöiden kanssa nostamaan esille opetuksen kehittämisen merkitystä sekä opetushenkilökunnan jäseniä, jotka inspiroivat meitä opiskelijoita omalla työllään.


Eemelin puhe tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudesta 5.9.2022

Arvoisa provosti, tukisäätiöt, palkintojen saajat ja muut osallistujat

Me opiskelijat pidämme tärkeänä sitä, että yliopistossamme tarjotaan laadukasta opetusta ja ohjausta. Tämän vuoksi me TREYssä yhdessä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa haluamme kiittää ja palkita ansioituneita opetushenkilökunnan jäseniä. Hyvä opettaja 2022-palkinnon saajille luovutetaan 2000 euron arvoiset stipendit. Sen lisäksi palkinnon saajista teetetään karikatyyri, joka julkaistaan TREYn vuosijuhlilla, missä pääsemme uudestaan juhlistamaan palkittavia. Karikatyyrit ripustetaan ajallaan kampuksille, missä ne ovat koko yhteisön nähtävillä.

Me opiskelijat arvostamme niitä, jotka työskentelevät parantaakseen opetuksen laatua ja auttavat meitä opiskelijoita saavuttamaan potentiaalimme. TREYn perinteinen Hyvä opettaja -palkinto on osoitus kiitollisuudestamme, ja se jaetaan vuosittain kolmelle opettajalle, jotka ovat erinomaisia ​​työssään ja inspiroivat meitä. Tämä puhe on suomeksi, mutta se löytyy myöhemmin TREYn verkkosivuilta käännettynä.

TREYn hyvä opettaja palkinto jaetaan vuosittain ansioituneille opettajille. Yliopistomme opiskelijat voivat ehdottaa palkinnonsaajia, joiden joukosta TREY valitsee palkittavat. Tämän vuoden erityiskriteerinä oli Opiskelijan tavoitteiden tukeminen opintojen ohjauksen keinoin. Tänään palkittavat opettajat ovat onnistuneet kohtaamaan opiskelijoita henkilökohtaisesti ja auttamaan heitä tavoittamaan oman potentiaalinsa. He ovat kannustaneet opiskelijoita luottamaan omaan tekemiseensä, osoittaneet arvostusta opiskelijoille heidän tekemästään työstä ja auttaneet opiskelijoita löytämään oman polkunsa.

Ensimmäinen palkinnon saaja on Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Häntä kuvaillaan opettajana joustavaksi ja opiskelijoistaan huolehtivaksi. Hänen opetustapansa on opiskelijalähtöinen ja innostava. Opetuksessaan hän käyttää erilaisia opetusmenetelmiä, jotka kannustavat vuorovaikutukseen ryhmän kanssa. Opetustilanteissa hän luo ilmapiirin, joka rohkaisee opiskelijoita tuomaan esille epäselvät asiat ja ongelmat. Hän pyrkii toiminnallaan olemaan ymmärtäväinen opiskelijoiden erilaisista tilanteista ja rakentamaan mahdollisimman joustavan ja kannustavan paikan opiskelijoille edistää opintojaan. Hän myös muistuttaa opiskelijoita huolehtimaan omasta jaksamisesta ja voimavaroista. Tämän vuoden erityiskriteeri näkyy kyseisen opettajan toiminnassa erityisesti opinnäytetöiden ohjaajan roolin kautta. Seminaarien aikana opiskelijoita kannustetaan keskustelemaan ja heitä haastetaan kriittiseen ajatteluun. Hänen tapansa ohjata opiskelijoita perustuu paljon palautteen antamiselle ja hän tukee opiskelijoita, jotta he löytävät luottamuksen omaan tekemiseen. HOPS-ohjaajana hän myös painottaa sitä, että ohjauksen ei kuulu jäädä vain fuksivuoden tai seminaarien asiaksi vaan opiskelijoiden tukeminen koko tutkinnon ajan on tärkeää. Hän on rakentanut yhdessä muiden kyseisen opintosuunnan opettajien kanssa kursseista mielekkäitä kokonaisuuksia, joissa oivaltaminen, sisäistäminen ja soveltaminen ovat avainasemassa.

Näiden ansioiden vuoksi ensimmäisen Hyvä opettaja 2022-palkinnon saa Mark Kaunisto.

Toinen palkinnon saaja on Rakennetun ympäristön tiedekunnasta. Ehdotuksessa tämän opettajan kerrotaan olevan omistautunut kehittämään opintojaksoja ja huomioimaan opiskelijoiden antamat palautteet. Hän kerää aktiivisesti palautetta opintojaksoiltaan ja vuosien välillä on myös tehty huomattavia kehitystoimia opiskelijapalautteen perusteella. Opetusjärjestelyissään hän huomioi opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen esimerkiksi kuormitusta tasaisesti jakavilla joustavilla järjestelyillä. Hän mahdollistaa opintojaksoillaan välittömän palautekulttuurin ja esimerkiksi suuritöisissä harjoitustöissä toteutetaan välipalautteita, jotka antavat opiskelijoille ajankohtaista palautetta ja kehitysehdotuksia. Opetuksessa kyseinen opettaja myös pyrkii huomioimaan opintojakson substanssin lisäksi työelämässä tärkeitä taitoja, kuten esiintymistaitoa. Yksi hänen käyttämistään kannustusmetodeista on lähettää opiskelijoiden kurssitöitä oman alan julkaisuille, ja opiskelijat ovatkin olleet tästä erittäin otettuja. Tämän vuoden erityiskriteeri näkyy hänen opetuksessaan parhaiten palautekäytäntöjen kautta. Hän huomioi opiskelijoiden palautteen erityisen hyvin ja kehittää sen kautta omia opetusmenetelmiään ja opetuksensa toimivuutta sekä antaa aktiivisesti vastapalautetta. Tämä opettaja on opiskelijoiden tavoitettavissa niin palautteen kuin ohjauksen merkeissä ja kannustaa opiskelijoita erilaisilla menetelmillä.

TREYllä on ilo myöntää toinen Hyvä opettaja 2022-palkinto Markus Pölläselle

Kolmas Hyvä opettaja 2022 palkinto menee myös Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan.  Palkinnonsaaja on opettajana innostava ja kehitykseen panostava. Hänen opintojaksoilla käytetään erilaisia opetusmenetelmiä, jotka kannustavat ja motivoivat opiskelijoita oppimaan uutta. Hän käyttää erityisen paljon vaivaa opetusmateriaalien valmisteluun, järjestää kyselytunteja, aidosti auttaa haasteiden kanssa ja myös tarjoaa ylimääräistä iloa opiskelijoille tallenteiden blooper-materiaaleilla. Kyseinen opettaja on opiskelijoiden tavoitettavissa ja antaa myös henkilökohtaista neuvontaa ja tukea opintojen edistämiseen. Hän on aktiivisesti tavoitettavissa opintojaksojen keskustelukanavien kautta ja omalla toiminnallaan pyrkii tukemaan opiskelijoita parhaansa mukaan. Hän toteuttaa opetusta joustavasti ja hänen tarkoin ja perusteellisesti suunnitellut opetusmateriaalit tukevat opiskelijoita hankalampienkin aiheiden kanssa. Vuoden erityiskriteeri näkyy tämän opettajan osalta muun muassa siinä, miten hän on opiskelijoiden tavoitettavissa, tarjoaa laadukasta opetusta ja opetusmateriaaleja sekä kannustusta opiskelijoille vuorovaikutukseen niin keskenään kuin itsensä kanssa. Erilaiset opetusmenetelmät, jotka tukevat opiskelijoiden asiaan tutustumista kuin aiheen kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ovat onnistuneesti käytössä tämän opettajan opetuksessa. Hän omaa taidon innostaa opiskelijoita riippumatta aiheesta ja hän antaa omaa aikaansa sille, että opetus ja opintojaksot ovat niin toiminnallisesti kuin sisällöllisesti laadukkaita.

Kolmas Hyvä opettaja 2022-palkinnonsaaja on Matti Rintala.

Haluan TREYn puolesta kiittää ja onnitella kaikkia kolmea Hyvä opettaja 2022-palkinnonsaajaa lämpimästi työstänne opiskelijoiden hyväksi. Haluamme tulevaisuudessakin olla mukana kehittämässä yliopistomme opetusta ja antaa tunnustusta siinä ansioituneille. TREYn Hyvä opettaja -palkintoja jaettiin tänään kolmatta kertaa yhteistyössä tukisäätiöiden kanssa. Tämä perinne toivottavasti kannustaa niin opettajia kuin opiskelijoita osallistumaan opetuksen kehittämiseen. Haluan vielä kertaalleen sanoa teille, hyvät palkinnonsaajat, kiitos ja onneksi olkoon.