TREYlle avoin Telegram-tiedotuskanava!

Olemme ottaneet käyttöön kaikille opiskelijoille avoimen Telegram-tiedotuskanavan, jonka kautta tulemme viestimään kaikkia opiskelijoita koskevista asioista! Telegram-tiedotuskanavalla tullaan viestimään ylioppilaskunnan ajankohtaisista asioista ja sillä tullaan tukemaan myös yliopiston viestintää esimerkiksi koronalinjauksiin ja muihin koko yhteisöä koskeviin teemoihin liittyen.

Tiedotuskanavalle voi liittyä tämän Telegram-kutsulinkin kautta.

Telegram on pikaviestinsovellus, joka on ladattavissa mm. Windowsille, Macille, Androidille ja iOS:lle. Telegram on aktiivisessa käytössä monessa piirissämme toimivassa järjestössä. TREYn Telegram-tiedotuskanavaa ylläpitää TREYn viestintäsektori, johon voit ottaa yhteyttä viestinta@trey.fi.