TREYn Hyvä opettaja -palkinnon saajia voi ehdottaa 2.6. asti

Tampereen ylioppilaskunta arvostaa opetuksen laatua, opetushenkilökunnan halua kehittää opetusta ja koulutusta sekä opiskelijaystävällisyyden painottamista opetuksessa. TREYn tavoitteena on huomioida opetushenkilökuntaa laajasti yliopistoyhteisössä ja tästä syystä ylioppilaskunta jakaa vuosittain Hyvä opettaja -palkinnon kolmelle opetushenkilökunnan jäsenelle, erityisen hyvin suoritetusta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa.

Palkinnon jakamista koordinoimaan TREYn hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on ensisijaisesti toimia raatina, joka esittää TREYn hallitukselle palkittavia opetushenkilöstön jäseniä. Toimikunta on avannut ajalle 12.5.-2.6.2021 JotForm-lomakkeen, jonka kautta kuka tahansa yksittäinen opiskelija tai ainejärjestö voi ehdottaa palkinnon saajaa. Ehdotuksen voi jättää TREYn Hyvä opettaja-palkinnon JotForm-lomakkeen kautta. Ehdotusten tulee olla selkeitä ja hyvin perusteltuja. Lisäksi toivomme, että lomakkeen kaikkiin kysymyksiin vastataan. Voitte vastauksien lisäksi halutessanne jättää avoimen ehdotuksen palkinnon saajasta.

Hyvä opettaja -palkinnossa ei ole kampuskohtaisia kiintiöitä. Palkinto voidaan jakaa kelle tahansa opetustehtävissä toimivalle henkilölle. Palkinto jaetaan kolmelle henkilölle ja palkintona on Tampereen yliopiston tukisäätiön ja TTY tukisäätiön 2000 euron stipendi sekä karikatyyri Hyvä opettaja -seinille. Stipendit jaetaan TREYn toimesta tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudessa syyskuussa.

Yleisinä kriteereinä palkinnolle ovat

  • opetusmenetelmien ja välineiden moninaisuus,
  • opetuksen saavutettavuus,
  • opiskelijoiden motivointi ja
  • vuorovaikutus opetustilanteissa.

Vuoden 2021 erityiskriteeriksi on valikoitunut ”Palautekäytännöt ja palautteen huomioiminen opetuksen kehittämisessä”. Valintaprosessin aikana huomioimme myös mahdollisuuksien mukaan Tampereen yliopiston kolme kärkeä: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. 

Lisätietoja ehdotusten jättämisestä ja palkintoon liittyen
Tiia Virtanen, TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija,
tiia.virtanen@trey.fi, +358 40 713 0077, TG: @treytiia

 

Kuva: Tampere University