TREYn Hyvä opettaja -palkinnon toimikuntahakuaikaa on jatkettu

Haemme 1-3 edustajaa TREYn Hyvä opettaja -palkinnon toimikuntaan vuodelle 2021. Haku on avoin kaikille TREYn jäsenille. Hakuaikaa on jatkettu 21.3. asti.

Aiemmin julkaisemamme uutisen asiasta löydät TREYn sivuilta.

Mistä on kyse?

Tampereen ylioppilaskunta TREY arvostaa Tampereen yliopiston opetuksen laatua, opetushenkilökunnan kiinnostusta kehittää opetusta ja koulutusta sekä opiskelijaystävällisyyden painottamista opetuksessa. TREYn tavoitteena on huomioida opetushenkilökuntaa laajasti yliopistoyhteisössä ja tästä syystä haluamme jakaa vuosittain erityisen hyvin suoriutuneille opetushenkilökunnan jäsenille palkinnon heidän työstään. Palkinto on ollut perinteenä molemmilla entisillä yliopistoilla ja entiset ylioppilaskunnat Tamy ja TTYY ovat olleet isossa roolissa tämän palkinnon jakamisen järjestelyissä.

Uudessa Tampereen yliopistossa Hyvä opettaja -palkinto jaetaan kerran vuodessa kolmelle opettajalle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021. Palkinnonsaajia voi ehdottaa sekä yksittäiset opiskelijat että TREYn yhdistysasemassa olevat järjestöt. Jokainen ehdottava taho (opiskelija tai järjestö) voi ehdottaa vuosittain aina yhtä opetushenkilökunnan jäsentä. Ehdotuksissa vaadittavista asioista päättää TREYn hallituksen valitsema toimikunta.

Hakua koskevat kriteerit ja toiveet

Toimikuntaan voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Valinnassa huomioidaan tiedekuntajakauma.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Toimikuntaan haetaan lähettämällä avoin hakemus .pdf-tiedostona osoitteeseen tiia.virtanen@trey.fi. Hakemukset käsitellään koulutuspoliittisen asiantuntijan Tiia Virtasen toimesta. Hakemuksista koostetaan yhteenveto ja toimikunnan nimeää TREYn hallitus kokouksessaan.