TREYn lausunto Linjasto2021-luonnoksiin

Tampereen ylioppilaskunta TREY kiittää mahdollisuudesta kommentoida Tampereen joukkoliikenteen Linjasto 2021-suunnitelmaa.

Joukkoliikenteen sujuvuudella ja toimivuudella on valtava merkitys sille, kuinka miellyttäväksi opiskeluaika muodostuu. Tampereen kaupunki on julistautunut Suomen opiskelijaystävällisimmäksi kaupungiksi, ja neljä kampusta yhdistävä Tampereen uusi korkeakouluyhteisö on tunnistettu yhdeksi kaupungin merkittävimmistä vetovoimatekijöistä. Koska uudessa monitieteisessä korkeakoulussa voi valita opintoja ristiin kaikilta kampuksilta, pidämme tärkeänä, että joukkoliikenneyhteydet toimivat myös kampusten välillä.

Kummassakin vaihtoehtoisessa luonnoksessa kampusten välillä kulkeminen jää nyt suurelta osin raitiotien varaan. Raitiotie on esteettömyysnäkökulmasta bussia parempi vaihtoehto, mutta ei näissä luonnoksissa näytä juurikaan lyhentävän matka-aikoja kampusten välillä: Hervanta-keskustakampus-välillä kävelymatka pitenee molemmissa päissä reittiä nykyisen linja 6:n lakatessa, ja Hervannan ja Kaupin kampusten välillä kulkevan taas on vaihdettava ratikkaa Kalevassa. Ratikan vuoroväli muodostunee näin ollen kaikkein merkittävimmäksi tekijäksi, kun valitaan liikkumistapaa kampusten välillä.

Luonnos 1 on opiskelijoiden kannalta kakkosluonnosta parempi vaihtoehto. Tässä luonnoksessa linja 15 muodostaa suoran yhteyden yliopiston keskustakampuksen sekä Kaupin kampusten välille, ja samoin linja 38 (vaikkakin reitiltään pitkäkestoisena ja harvakseltaan kulkevana) yhdistää Kaupin Hervantaan ja jopa Annalaan. Valitettavasti Hervannan kampuksen ja yliopiston keskustakampuksen välillä ei tässä luonnoksessa ole enää suoraa yhteyttä, jollaisena linja 6 on tähän asti toiminut.

Luonnos 2:sta puuttuvat luonnoksen 1 hyvät puolet: linja 15 ei yllä Kauppiin, ja linja 38 ei jatka Annalaan. Kakkosluonnoksessa huolestuttavaa on yleisemminkin Annalan joukkoliikenneyhteyksien heikkous. Annalassa ja Kaukajärvellä asuu paljon opiskelijoita, jotka luonnoksessa 1 pääsisivät keskustayliopistolle linjalla 9 ja Hervannan kampukselle sekä Kauppiin linjalla 38. Luonnoksessa 2 Annalasta Hervantaan kulkisi bussi 380 vain tunnin välein, eivätkä Hervannassa opiskelevat annalalaiset pääsisi enää klo 19 jälkeen millään bussilla kotiin. Lisäksi Annalasta ei olisi lainkaan suoraa yhteyttä TAYSille tai Kaupissa sijaitseville kampuksille. Toivomme, että ainakin Annalan osalta linjastosuunnitelmassa päädytään ykkösluonnoksen ratkaisussa.

Yölinjojen osalta hämmästelemme sitä, että kommentoitavana olevien materiaalien mukaan yksikään bussilinja ei kulkisi jatkossa enää arkiöisin klo 02 ja 04 välillä. Tämä on yötöissä tai -riennoissa käyville opiskelijoille varsin yleinen kotiinpaluuaika, jolloin myös taksijonot ovat pisimmillään. Toivomme, että yöyhteyksien tarjontaa harkitaan jatkosuunnitelmissa uudelleen.

Kiitämme kuitenkin erinomaisesta työstänne tamperelaisen joukkoliikenteen puolesta. Näkemyksemme mukaan linjasto on jatkossakin kattava ja palvelee opiskelijoita suurimmaksi osaksi erittäin hyvin. Kommentointimateriaalit ovat olleet ymmärrettävät ja niihin on ollut miellyttävää tutustua. Toivomme, että Linjasto 2021 -suunnitelman jatkotyöstö onnistuu yli odotusten.
Ratikkaa odotellen,

Tampereen ylioppilaskunnan puolesta,

Paula Sajaniemi
Puheenjohtaja

Venla Monter
Pääsihteeri