TREYn lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton kuntavaalitavoitteisiin

Tampereen ylioppilaskunta TREY kiittää Opiskelijoiden Liikuntaliittoa mahdollisuudesta lausua OLL:n kuntavaalitavoitteisiin. Tavoitteet ovat kattavat ja toteutuessaan lisäävät opiskelijoiden liikkumista. TREY haluaisi kuitenkin ehdottaa muutamia lisäyksiä tavoitteisiin, jotta tavoitteet olisivat mahdollisimman kattavat.

1. RATKAISU: Kaupunkipyöräverkostoja tulee kasvattaa –
ne tarjoavat loistavaa hyötyliikuntaa myös opiskelijoille
TREYn mielestä ratkaisu on hyvä ja kestävä keino lisätä opiskelijoiden hyötyliikuntaa. Ehdotamme, että tavoitteeseen lisätään kohta runkotelineiden rakentamisesta opiskelijoille keskeisille paikoille, kuten kampusten läheisyyteen tai opiskelija-asuntokeskittymien yhteyteen. Runkotelineet ehkäisevät tehokkaasti varkauksia ja tällä tavalla rakentavat kestävämpää pyöräilykulttuuria myös omia polkupyöriä käyttäville opiskelijoille.

2. RATKAISU: Läheltä liikkeelle – kampusalueille tulee rakentaa ulkoliikuntapaikkoja palvelemaan niin opiskelijoita kuin lähiseudun asukkaitakin TREY ehdottaa, että opiskelijoita palvelevia ulkoliikuntapaikkoja pyritään rakentamaan kampusalueiden lisäksi myös opiskelija-asuntokeskittymien läheisyyteen, jotta ulkoliikuntapaikat voivat olla mahdollisimman helposti ja saavutettavasti palvelemassa opiskelijoita.

3. RATKAISU: Kuntien tulee huomioida opiskelijat liikuntapaikkojen alennuksissa ja tilavuokrauksessa
Ehdotamme että kolmannessa ratkaisussa vuokrien alentamista ei kohdistettaisi ainoastaan opiskelijoille, vaan myös opiskelijoita liikuttaville tahoille. Oleellista ei siis olisi, kenelle vuokrataan, vaan keitä varten tämä vuokraus tehdään. Jotta liikunta voi edistää kokonaisvaltaisesti kaikkien opiskelijoiden positiivista mielenterveyttä, on liikuntapaikkojen oltava turvallisia ja saavutettavia kaikille. Ehdotammekin, että halvempien tilavuokrien lisäksi OLL ajaisi sitä, että kuntien vuokrattavat tilat ovat esteettömiä, niissä on sukupuolineutraaleja, yksityisyyttä tarjoavia
WC- ja pukeutumistiloja, ja tilojen käyttäjiä edellytetään edistämään yhdenvertaisuutta ja puuttumaan syrjintään.