Haemme tuutoroinnin asiantuntijaa!

This position requires fluent skills in Finnish.

Haluatko merkityksellisen työpaikan osana yliopisto-opiskelun aloittavien opiskelijoiden arkea? Palatko halusta päästä kehittämään tamperelaista yliopistoyhteisöämme tuutoroinnin ja vertaistuen kautta? Onko omat tuutoriajat jääneet sinulle mieleen ja haluat päästä antamaan oman panoksesi tuutorien kouluttamiseen?

Tampereen ylioppilaskunta hakee nyt iloiseen työyhteisöönsä tuutoroinnin asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen! Tarjoamme sinulle kokoaikaisen työpaikan, mahdollisuuden työskennellä osana nuorekasta porukkaamme aivan tamperelaisen opiskelijaelämän keskiössä ja tilaisuuden kehittää Tampereen yliopiston tuutorointitoimintaa ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia.

Mikä on TREY?

Tampereen ylioppilaskunta on 18 000 opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka edistää aktiivisesti yliopisto-opiskelijan asemaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä toimii jäsenistönsä yhdyssiteenä. Työyhteisönä TREY on rento asiantuntijaorganisaatio, jossa työtä tehdään täydestä sydämestä. Työntekijöitä meillä on 16, minkä lisäksi työyhteisöömme kuuluu noin kymmenhenkinen vuosittain vaihtuva ylioppilaskunnan hallitus.

Tehtävän kuvaus

Asiantuntija vastaa ylioppilaskunnan työntekijänä Tampereen yliopiston tuutoroinnista ja muista alkuvaiheen ohjauksen toimenpiteistä, kuten orientaatiosta, yhteistyössä yliopiston kanssa. Tuutorointi käsittää myös kansainvälisten opiskelijoiden tuutoroinnin. Vuosittain tuutorin tehtävään valitaan yhteensä noin tuhat opiskelijatuutoria ohjaamaan uusia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita heidän opintojensa alkutaipaleella. Tehtävään valittava henkilö pääsee vaikuttamaan koko yliopistoyhteisöä koskeviin ohjaustoimintoihin.

Asiantuntijan tehtäviin kuuluvat muun muassa viestintä tuutorointiin ja sen kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa, tuutorihakujen järjestäminen sekä tuutorikoulutusten kokonaisuuden koordinointi. Lisäksi asiantuntija osallistuu erilaisten ohjaustoimintojen, kuten orientaation, kehittämiseen yhdessä yliopiston kanssa ja tuottaa materiaalia tuutorien työn tueksi. Asiantuntija toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden asiantuntijoiden ja tuutoroinnista vastaavan hallituksen jäsenen kanssa.

Etsimällämme henkilöllä on

  • kokemusta tuutoroinnista ja vertaisohjauksesta korkeakoulussa
  • järjestelmällisyyttä ja hyviä koordinaatiotaitoja
  • laajojen kokonaisuuksien hahmottamista ja halua kehittää prosesseja
  • kyky itsenäiseen työskentelyyn
  • erinomaisia viestinnällisiä taitoja, esiintymistaitoja sekä valmiutta koulutussisältöjen tuotantoon
  • opiskelijahenkisyyttä ja tiimityöskentelytaitoja
  • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa suullisesti ja kirjallisesti

Katsomme eduksi soveltuvia korkeakouluopintoja, aiemman kokemuksen vapaaehtoistoiminnan ohjaamisesta ja aiemman kokemuksen kansainvälisessä yhteisössä toimimisesta.

Tarjoamme tuutoroinnin asiantuntijalle

  • mahdollisuuden kehittää tamperelaisten yliopisto-opiskelijoiden tuutorointia ja opintojen alkuvaiheen ohjausta
  • lounas-, kulttuuri- ja työmatkaedun
  • mahdollisuuden etätyöskentelyyn ja joustaviin työaikoihin

Työ alkaa sopimuksen mukaan marras-joulukuussa. Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva ja kokoaikainen (37,5h/vko). Työsuhteeseen sisältyy kuuden kuukauden koeaika. Tehtävästä maksetaan ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaluokka III (min. 2020,46e) mukainen kuukausipalkka, ja ansiotasoa nostavat kokemus- ja koulutuslisät. Työsuhteessa noudatetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimusta.

Toivomme hakijoita useista sukupuolista ja erilaisista taustoista. Mikäli kiinnostuit työstä, lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluettelon kera 13.11.2022 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@trey.fi otsikolla ”Hakemus tuutoroinnin asiantuntijaksi”. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin.

Lisätietoja hausta ja tuutoroinnin asiantuntijan tehtävistä:

Tuutoroinnista vastaava hallituksen jäsen Anniina Honkasaari, anniina.honkasaari@trey.fi

Hallituksen puheenjohtaja Aleksi Niemi, aleksi.niemi@trey.fi