Työ köyhyyttä vastaan on työtä mielenterveyden puolesta

 

Raha on kuin kuudes aisti, jota ilman ei voi täysitehoisesti käyttää viittä muuta.

–  W. Somerset Maugham

Toisinaan yhteiskunnallisesta keskustelusta paistaa läpi oletus siitä, että me opiskelijat olemme kaikki samassa elämäntilanteessa ja painimme samojen haasteiden kanssa. Niin ei tietenkään ole. Joku on toista tutkintoaan opiskeleva yksinhuoltajavanhempi, joku on päässyt heti opintojen alkuvaiheessa oman alan töihin mukiinmenevällä palkalla, joku on löytänyt erityisen edullisen asunnon, jollakulla on kallishoitoinen sairaus. Tarinoita on yhtä monta kuin opiskelijoitakin.

Sosiaalisilla ongelmilla on taipumusta kertyä samoille ryhmille ja henkilöille. Yhteiskunnalliset ongelmat tulevat todeksi yksilöiden elämänkuluissa ja ne tapaavat olla sidoksissa toisiinsa. Myös mielenterveyden oireilu kasautuu usein niille opiskelijoille, joilla on kaikista heikoin taloudellinen tilanne.

Kun arjesta suuri osa kuluu sen pohtimiseen, millä maksaa seuraavan kuun vuokran, miten saa Kelan vakuutettua toimeentulotuen tarpeesta tai mistä lapselle saa sopivan kokoiset talvikengät, jää omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen varsin vähän mahdollisuuksia. Taloudelliset ongelmat syövät uskoa tulevaisuuteen ja aiheuttavat kuormitusta, joka pitkittyessään voi johtaa mielenterveyden ongelmiin. Raha ei ehkä tuo onnea, mutta sen puute kyllä vähentää sitä tehokkaasti.

Ystävyyssuhteitakin raha tai sen puute voi leimata. Rahasta on edelleen vaikea puhua, eikä ole ihan helppo kertoa, että tälläkään kertaa ei pääse mukaan elokuviin, kun leffalippuun ei ole varaa – saati pariin drinkkiin elokuvan jälkeen. Häpeän tunne ja mahdollisuuksien puute voi työntää kauemmas ystävyyssuhteista, mikä syventää köyhyyttä kokevan ahdinkoa entisestään. Ei siis liene yllättävää, että yksinäisyyskin on yleisempää niiden ihmisten joukossa, joilla on haasteita toimeentulon kanssa.

Elintaso ei aina näy ulospäin, ja kun monen on vaikea puhuakaan asiasta, tämän teeman muistaminen vaatii aivan erityistä herkkyyttä. Älä oleta mitään sinulle läheistenkään ystävien elämäntilanteesta. Pyri puheessasi murtamaan häpeäleimoja. Kaveriporukassa voi olla hyvä pohtia yhteisen ajanvieton kustannuksia ja sitä, onko yhdessä vietetty aika kaikille saavutettavaa.

Kuten mitään muutakaan yhteiskunnallista ongelmaa, ei tätäkään vain yksilöiden teoilla ratkaista. Opiskelijoiden sosiaaliturva kaipaa ripeitä toimia ja asian on pysyttävä kirkkaana mielessä niissä pöydissä, joissa sosiaaliturvan kokonaisuudistusta sorvataan. Meitä opiskelijoita on syytä kuulla tarkasti, sillä mikäli niin ei tehdä, jää moni elämäntilanne huomiotta. Aivan jokaisella taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta on oltava oikeus voida hyvin ja tuntea olonsa turvalliseksi opiskeluiden aikana ja muulloinkin. Työ köyhyyttä vastaan on mielenterveystyötä.

Viikolla 19 vietetään TREYn Rahaviikkoa. Rahaviikolla joukko eri tahoja pitää etäluentoja opiskelijan toimeentulosta ja taloudesta. Luvassa on asiaa muun muassa opiskelijan sosiaaliturvasta, yrittäjyydestä opiskelijana ja siitä, mitä voi tehdä, jos joutuu ongelmiin velkaantumisen kanssa. Pysy kuulolla!