Vastaamalla vaikutat!

Pitkittynyt korona-aika on aiheuttanut opiskelijoille ennennäkemättömän hyvinvointikriisin. Opiskelijoiden jaksamisen haasteisiin on herätty kunnolla vasta nyt, kun etäopintoja yksin on takana jo vuosi. Opiskelijoiden hyvinvointia on kartoitettu lukuisilla kyselyillä, joista näkyy selvästi koronatilanteen vaikutus opiskelukykyyn ja jaksamiseen. Erilaiset kyselyt ja selvitykset aiheesta ovat ensisijaisen tärkeitä, sillä tutkitun tiedon avulla voimme tehokkaammin ohjata tukitoimia sinne, missä ne eniten opiskelijoita hyödyttävät.

TREY toteutti syksyllä 2020 kyselyn koronatilanteen vaikutuksista tamperelaisten opiskelijoiden elämään. Kysely tehtiin, sillä TREY kaipasi lisää tietoa opiskelijoiden kokemuksista korona-ajan vaikutuksista opiskeluun ja hyvinvointiin. Vastauksia kyselyyn saatiin paljon, melkein 1400 kappaletta!

Syksyn 2020 kyselyssä näimme monia pysäyttäviä numeroita. Kotona opiskelu tuotti haasteita 61% vastaajista. Puolet vastaajista kokivat kulkuoikeuksien rajoittamisen vaikuttaneen heidän hyvinvointiinsa heikentävästi ja vaikeuttaneen heidän opiskeluaan. 67% katsoi, että etäopiskelu on heikentänyt heidän opiskelukykyään. Yhteensä 58% vastaajista uskoi opintojensa kärsivän etäopiskeluajasta. Monissa avovastauksissa kerrottiin, kuinka “Lyhyellä aikavälillä onnistuu, mutta pitkällä aikavälillä ei. Kun katsoo luentotallenteita, niin opettajilta ei voi pyytää apua. Kun ei voi yhdessä kavereiden kanssa opiskella, niin kaikki tuntuu tosi kuormittavalta. Tuntuu, että pitää pärjätä yksin.” Nyt vuoden kohdalla emme voi enää puhua lyhyestä aikavälistä.

Miltä opiskelijoidemme tilanne näyttää nyt, kun etäilyä on takana vuosi? Tätä haluamme lähteä selvittämään 20.4. aukeavalla uudella koronakyselyllä. Olemme huolissamme tamperelaisten opiskelijoiden jaksamisesta, yksinäisyydestä, toimeentulosta ja siitä, ovatko tähän mennessä tarjotut tukitoimet tepsineet.

Mitä tuloksilla oikein tehdään? Uuden kyselyn, kuten edellisenkin, tulokset jaetaan koko yliopistoyhteisölle raportin ja tiivistelmän muodossa. Tuloksia käydään myös esittelemässä eri yliopiston toimijoille ja sidosryhmille, mukaan lukien yliopiston johdolle. Tulokset antavat vaikuttamistyöllemme painoarvoa, kun voimme nojata tutkittuun tietoon ja suuren opiskelijajoukon kokemuksiin. Vaikutamme muun muassa yliopiston koronalinjauksiin ja opiskelijoille tarjottaviin tukitoimiin. Tulokset auttavat myös meitä TREYssä muokkaamaan omaa toimintaamme ja ymmärtämään paremmin, millaista tukea me voisimme tarjota.

Koronakyselyyn vastaaminen ja omista kokemuksista kertominen on jokaiselle opiskelijalle konkreettinen vaikuttamisen paikka. Vastaaminen vie vain kaksikymmentä minuuttia, mutta vaikutus on suuri. Tuloksien avulla saamme paremman kuvan opiskelijoiden tarpeista, osaamme tehdä parempaa edunvalvontaa ja pystymme tarjoamaan tehokkaammin apua juuri niille, jotka sitä eniten kaipaavat. Tee siis oman elämäsi edunvalvontateko ja vastaa kyselyymme 20.4. alkaen. Tässä runo siivittämään vastaamista!

Korona

Opiskelukykyä ei ole

Kotona opiskelu vaikeaa

Yksinäistä

Olemme huolissamme

Tuloksilla tehdään

Tärkeää

Vastaamalla vaikutat