Vivat academia!

Tiedätkö, mitä akateeminen vapaus tarkoittaa? Se on yliopistoinstituutiomme perusarvo, opiskelijan vapaus ja vastuu oman ajattelunsa ja maailmankuvansa kehittämisestä. Arkikäytössä akateeminen vapaus tarkoittaa mahdollisuutta ja vastuuta opintojen suunnittelusta ja suorittamisesta. Toisin kuin alemmilla kouluasteilla, yliopistossa jokaisella on mahdollisuus rakentaa tutkinnostaan juuri omanlaisensa kokonaisuus, ja se on yliopistossa parasta.

Opintopolkuja on yhtä paljon kuin on oppijoita, mutta jotkut polut ovat tallatumpia kuin toiset. Jollain aloilla tutkinto voi olla putkimainen, ja vapaasti valittavien opintojen määrä vähäinen. Toisilla aloilla sivuainekirjo on valtava, ja edessä voi olla valinnanvaikeus itselle sopivien kokonaisuuksien rakentamisesta. Vaikka usein juhlavissa puheissa rohkaistaan ja kehotetaan valitsemaan villisti ja perinteiset oppiainerajat ylittävästi, voi opiskelija kokea painetta valita valmiiksi tallattu polku.

Hyvä opiskelija, haluan rohkaista sinua kokeilemaan erilaisia polkuja. Vaikka tuttu ja turvallinen voi tuntua helpolta ratkaisulta, syntyvät parhaat ideat, kohtaamiset ja oivallukset usein paikoissa ja tilanteissa, joita ei osaa ennalta odottaa. Aikamme suuret haasteet voivat ratketa tavoilla, joita emme osaa ajatella, ja siksi valmiiksi tallattujen polkujen kulkeminen ei aina riitä.

Kokeileminen, uteliaisuus ja luovuus ovat herkkiä prosesseja. Yksi Tampereen uuden  yliopiston arvoista on oppijalähtöisyys, ja toivon sen toden totta tarkoittavan samaa kuin ylioppilaskunnan ydinajatuksen: että opiskelija ja oppija ovat kaiken toiminnan keskiössä. Opetuksen, oli se sitten luentokursseja, tenttejä, opintopiirejä tai seminaareja, tulisi aina tähdätä oppijansa ajattelun kehittymiseen. Siinä missä opiskelijan vastuu on tehdä työtä opintojensa eteen, yliopiston tehtävä on mahdollistaa jokaisen meistä eteneminen valitsemallamme polulla.

Aina kokeileminen ei tarkoita laajaa opintokokonaisuutta tai kokonaista tutkintoa. Se voi olla myös järjestötoimintaa, harjoittelupaikka tai vaihto-opiskelua. Kaikki, mitä päämäärätietoisesti teet oman osaamisesi kartoittamiseksi kasvattaa henkistä pääomaasi, ja – näin ainakin uskon – auttaa sinua kasvamaan paremmaksi ihmiseksi. Jos matkalla saat ystäviä, ammatin ja parannat maailmaa, sitä parempi.

Olit sitten fuksi tai jo vanhempi opiskelija, oman polun tarkastelu on aina ajankohtaista. Vaikka olisit kävellyt jo jotain polkua, voit aina yllättää itsesi ja loikata toiselle kokeilemaan, ja se yliopistolaitoksessamme on parasta. Vivat academia!

-Max Liikka