Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls ja TREYn puheenjohtaja Iiris Taubert: Tieteen rahoitus on turvattava budjettineuvotteluissa

Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtaja Iiris Taubert ja Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls vetoavat Suomen hallitukseen, että tieteen rahoitus turvataan budjettineuvotteluissa 7.-8.9. Valtiovarainministeriön esityksen mukaan vuonna 2022 Suomen Akatemian rahoitus vähenee noin 40 miljoonalla eurolla verrattuna kuluvaan vuoteen. Lisäksi taustalla ovat jo aiemmat kevään kehysriihessä sovitut rahoitusleikkaukset.

Tieteen rahoituksen heikentäminen on ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa: hallitus on asettanut tavoitteeksi nostaa Suomen osaamistasoa ja kasvattaa tutkimus- ja kehittämismenojen osuutta nykyisestä 2,7 prosentin BKT-osuudesta 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Leikkausten sijaan rahoituksen pitäisi kasvaa voimakkaasti, jotta Suomi voi saavuttaa neljän prosentin tavoitteen. Esitetyt leikkaukset Suomen Akatemian rahoitukseen koskettavat erityisesti uransa alkuvaiheilla olevia tutkijoita.

Tutkimusrahoituksen leikkaus iskee tutkijoiden lisäksi kipeästi opiskelijoihin. Rahoitusta saavat tutkijat toimivat osana akateemista yhteisöä: tutkimisen lisäksi he opettavat ja ohjaavat opiskelijoita. “Tutkimuksesta leikkaaminen on aina myös koulutusleikkaus, sillä laadukas tutkimus on koulutuksemme perusta”, painottaa TREYn puheenjohtaja Iiris Taubert.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls muistuttaa, että tutkimus ja koulutus ovat tulevaisuusinvestointi niin  hyvinvointiin kuin talouteenkin. “Jos jäämme kansainvälisesti jälkeen tutkimuksessa ja koulutuksessa, eroa on lähes mahdoton kuroa myöhemmin kiinni. ”

Yhteiskunnan toipuessa koronapandemiasta tarvitsemme entistäkin enemmän laadukasta tutkimusta, luotettavaa tietoa ja laadukasta koulutusta. Hallituksen tulee tehdä toimia tieteen ja koulutuksen uskottavuuden edistämiseksi ja perua esitetyt leikkaukset.

Lisätietoa: TREYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Aliisa Toivanen (050 361 2849, aliisa.toivanen@trey.fi)