Yliopisto valmistautuu alueellisiin ennalta ilmoitettuihin sähkökatkoihin tänä talvena!

Intrassa on nyt julkaistu toimintaohjeet sähkökatkojen varalle. Pääohjeistus on, että jos sähkökatko kohdentuu Tampereen yliopiston kampuksille, opetus- ja tutkimustoiminta keskeytetään väliaikaisesti tällä kampuksella. Mahdolliset kampuksille kohdistuvat sähkökatkot eivät tule olemaan pitkäaikaisia eivätkä yllättäviä, vaan niistä ilmoitetaan hyvissä ajoin yliopistolle, joka puolestaan viestii asiasta henkilökunnalle ja opiskelijoille. Jos yliopiston kampuksiin kohdistuu suunniteltuja sähkökatkoja, saat niistä tiedon yliopistolta ja TREYltä monikanavaisesti. On tärkeää, että tutustut ohjeistuksiin etukäteen Intrassa, jotta tiedät miten toimia.