Yliopistodemokratiaa loukanneet nimityspäätökset on korjattava!

Kesäkuussa järjestetyn yliopiston johtamisjärjestelmäkeskustelun jälkeen Tampereen yliopiston hallitus päätti perustaa tiedekuntaneuvostojen jäsenistä koostuvan kolmikantaisen työryhmän laatimaan yliopiston hallitukselle selvitystä johtosäännön ja johtamisjärjestelmän muutostarpeista. Asiasta viestittiin yliopiston Intrassa 21. elokuuta. Yliopiston hallitus kokousti elokuussa yhteisön tietämättä ja kyseisessä kokouksessa päätettiin työryhmän jäsenet rehtorin esityksestä.

Tampereen ylioppilaskunnan mielestä työryhmä itsessään on erittäin tarpeellinen ja toivottu, mutta päätös nimittää työryhmän edustajat kuulematta yhteisöä on järkyttävä avoimuuden ja yliopistodemokratian näkökulmasta. Päätös on yliopistolain hengen vastainen ja sitä tehdessään yliopiston johto on kävellyt koko yliopistoyhteisön yli.

Yliopistolain mukaan ylioppilaskuntien erityistehtävä on nimetä opiskelijaedustajat yliopiston toimielimiin. Me opiskelijat tulkitsemme yliopistolain henkeä niin, että oikeutemme nimittää itse edustajamme pätee myös tässä tilanteessa. Vaadimme, että jokainen työryhmässä edustettu ryhmä saa itse nimittää edustajansa. Tampereen yliopistossa on aiemmin tehty sujuvaa yhteistyötä hallinnon ja ylioppilaskunnan välillä ja opiskelijaedustajat on valinnut ylioppilaskunta virallisten nimityspyyntöjen kautta. Nyt näin ei ole toimittu.

Tampereen yliopistossa on yhdistymisestä lähtien käyty keskustelua päätöksenteon avoimuudesta ja luottamuksen rakentamisesta. Työryhmän nimittämiseen liittyvistä yliopiston hallituksen kokouksista tai päätöksistä ei ole ollut saatavilla minkäänlaista paperijälkeä ennen viime perjantaita 21. elokuuta, eikä kokouksista ole vielä julkaistu esityslistoja tai pöytäkirjoja. Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen esittely- ja kokousmenettelyohjeen mukaan nämä asiakirjat pitäisi julkaista yliopiston intrassa.

Tapa, jolla johtamisjärjestelmää on nyt lähdetty uudistamaan, on kaikkea muuta kuin avoin ja yhteisöllinen. Rehtorin laatima nimitysehdotus työryhmän kokoonpanosta on loukkaus sekä demokratiaa että hyvää hallintoa kohtaan. Työryhmään valitut tiedekuntaneuvostojen edustajat nauttivat yhteisön luottamusta tehtävässä, johon heidät on alunperin nimitetty. Yliopiston johtamisjärjestelmän kehitystarpeiden tarkasteleminen ei lukeudu tiedekuntaneuvoston jäsenien tehtäviin.

Yliopistolain mukaan opiskelijoilla on oikeus valita itse opiskelijaedustajansa. Rehtori tai yliopiston hallitus ei voi arvioida meidän puolestamme sitä, ketkä parhaiten meitä opiskelijoita edustavat. Tapa, jolla tämä prosessi on nyt hoidettu, huokuu arvostuksen puutetta yliopistoyhteisöä kohtaan.

Vaadimme, että työryhmän toimintaa ei käynnistetä ennen kuin työryhmän kokoonpano muodostetaan yliopistolain henkeä ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudattaen. Yliopistoyhteisömme ei kestä enää suljettujen ovien takana tehtyjä päätöksiä vaan nyt on aika toimia yhdessä ja avoimesti.

Lisätiedot:

Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää (puheenjohtaja@trey.fi, 050 361 2845)

Hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Ella Meriläinen (ella.merilainen@trey.fi, 044 729 3775)