Yliopistot julkaisivat muutetut valintaperusteet – rajut erot kiintiöissä huolestuttavat

Suomalaiset yliopistot ovat tiedottaneet muutoksista tämän kevään opiskelijavalintoja koskien. Huhtikuun alussa yliopistot joutuivat vallitsevasta koronatilanteesta johtuen perumaan perinteiset valintakokeet ja muuttamaan kevään valintaperusteita. Eilen ja tänään julkaistujen muutettujen valintaperusteiden mukaan todistusvalinnan osuutta on nostettu useilla aloilla.

Todistusvalintakiintiön nostaminen on herättänyt paljon huolta hakijoiden yhdenvertaisuudesta. Kritiikissä korostuu erityisesti opiskelijoiden oikeusturvan laiminlyöminen sekä se, että todistusvalinnan kautta voidaan valita ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneita opiskelijoita. Todistusvalinnassa ei huomioida esimerkiksi ammatillisen tutkinnon päättötodistusta.

“Hakijoihin kohdistuvan luottamuksensuojaperiaatteen kannalta paras ratkaisu olisi ollut säilyttää kiintiöt ennallaan, mutta silti erot eri alojen valintaperusteiden muuttamisessa ovat valtavia ja joillain aloilla on selkeästi menty sieltä mistä aita on matalin. Joillain aloilla yhdenvertaisuudella on heitetty vesilintua ja ylioppilaiden osallistuminen valintakokeeseen on evätty kokonaan”, TREYn puheenjohtaja Annika Nevanpää ärähtää.

Todistusvalintakiintiön nostamisen vuoksi kynnysehtoja on joillain aloilla madallettu. Esimerkiksi DIA-valinnassa pitkän matematiikan ylioppilaskokeen kynnysarvosanaa on voitu laskea alasta riippuen jopa cum laudeen. Ensikertalaiskiintiö ei ole sidoksissa todistusvalintaväylään, eli kasvatettu todistusvalinta ei nosta samalla ensikertalaiskiintiötä.

“Tilanteen kannalta on haasteellista, etteivät hakijat ole voineet valvoa etujaan tai valittaa muutoksista, sillä yliopistolain mukaan valintaperusteiden muuttamiseen ei liity yleistä valitusoikeutta. Yliopistojen tehtävä olisi ollut puolustaa kaikkien hakijoiden asemaa ja yhdenvertaisuutta, eikä miettiä miten opiskelijavalinnat ovat helpoimmin järjestettävissä”, TREYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Ville Jäppinen toteaa.

Tampereen yliopisto on julkaissut hakukohteidensa muutetut valintaperusteet nettisivuillaan. Tiedot hakukohteiden tilanteista löytyvät kunkin hakukohteen “Näin haet” -alasivulta. Lisäksi yliopisto tiedottaa muutoksista hakijoille sähköpostitse.

Lisätietoja:

Hakijoiden yhteydenotot:
Hakijapalvelut
Tampereen yliopisto
hakijapalvelut.tau@tuni.fi
Puhelin: 0294 520 400 (ma-pe sekä 1.-3.5. klo 12-14)

Suomen ylioppilaskuntien liiton kannanotto: https://syl.fi/syl-yliopistot-laiminloivat-hakijan-edun/
UNIFI:n uutinen:
https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistot-ovat-paattaneet-kevaan-opiskelijavalintojen-muutoksista/