Tampereen ylioppilaskunta päätti jäsenehdotuksestaan Tampereen yliopiston hallitukseen!

Tampereen ylioppilaskunnan hallitus päätti kokouksessaan 32/2020 jäsenehdotuksestaan Tampereen yliopiston hallitukseen. Ehdotettava henkilö on Iiris Suomela, kansanedustaja, Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, yht. yo.

“On hienoa ehdottaa meidän opiskelijoiden jäsenehdotuksena nykyistä Tampereen yliopiston hallituksen jäsentä Iiris Suomelaa jatkokaudelle. Säätiöyliopiston hallituksessa vaaditaan korkeatasoista osaamista ja Iiris on osoittanut osaamisensa koulutuksesta ja asiantuntemuksen opiskelijuudesta.” hehkuttaa Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Ville Jäppinen.

Tampereen ylioppilaskunnan olennaiset perustelut ehdotukselle: 

Suomela on ensimmäisen kauden nuori kansanedustaja ja hän on toiminut Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksessa joulukuusta 2018. Hänellä on vahva osaaminen kansallisesta korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta, jonka lisäksi hän on yksi eturivin yhteiskunnallisista keskustelijoista Eduskunnassa Suomela toimii jäsenenä muun muassa suuressa valiokunnassa, valtiovarainvaliokunnassa ja sen sivistys- ja tiedejaostossa sekä varajäsenenä perustuslakivaliokunnassa. Tämän lisäksi Suomela on toiminut erilaisissa vastuullisissa korkeakoulupolitiikan tehtävissä, kuten Tampereen ammattikorkeakoulun hallituksessa (2015-2017) ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana (2015).  Suomelan laajat kansalliset verkostot, ymmärrys yliopistoyhteisön toiminnasta asiantuntijaorganisaationa ja asiantuntijuus opiskelijuudesta edistäisivät korkeakouluyhteisön menestystä. Vaikka Suomelalla ei ole tällä hetkellä opiskeluoikeutta, edustaa hän merkittävää opiskelijuuden asiantuntemusta.

Me opiskelijat haluamme nähdä Suomelan tulevalla kaudella yliopiston hallituksessa, koska hän on sitoutunut jatkamaan työtänsä ja edistämään eri toimielinten ja yhteisön välistä vuorovaikutusta ja mukaanottoa.

Tampereen yliopiston hallituksen kahden jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2020 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä hallitukseen kaksi jäsentä. Yliopistoyhteisöllä on ollut mahdollisuus ehdottaa hallitukseen jäsenehdokkaita 31.8. saakka. TREY on tehnyt oman esityksensä, jotta meille opiskelijoille tärkeät asiat huomioidaan myös yliopiston hallituksen nimittämisessä.  Toinen yliopiston hallituksen jäsenistä tulee yliopistoyhteisön ja toinen säätiön perustajien ehdotuksista.

“Haluamme varmistaa, että yliopiston hallituksessa on osaamista laaja-alaisesti ja demokrafisesti yliopiston eri aloilta. Aiomme edistää terveyden alan näkymistä vaikuttamistyössämme.” arvio Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Ville Jäppinen.

Tampereen ylioppilaskunta on kannustanut opiskelijoita ja järjestöjä tekemään ehdotuksen ykköstyypistä Tampereen yliopiston hallitukseen. TREY keräsi ehdotuksia jäsenehdotuksen valmistelun tueksi 30.6.-10.8. ja sai kuusi (6) ehdotusta. Lisäksi opiskelijoita ja järjestöjä on kannustettu jättämään omia ehdotuksiaan suoraa yliopistoyhteisön lomakkeen kautta. Jäsenehdotukset menevät konsistorin nimittämän nimityskomitean käsittelyyn, joka varmistaa esimerkiksi haastatteluiden avulla ehdotusten korkeatasoisuuden. Nimityskomiteassa on yliopistoyhteisön ja säätiön perustajien edustus.

Tietopaketti ehdokkuudesta Tampereen yliopiston hallitukseen löytyy TREYn verkkosivuilta. 

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto / Tampere University

Lisätietoja ylioppilaskunnan nimitystyöstä: Koulutuspoliittinen asiantuntija Jenny Vaara (jenny.vaara@trey.fi, 050 361 2847).