Ylioppilaskunnan puheenjohtajan avajaispuhe

Dear president, students, deans, staff, professors, alumni, parts of our community old and new, everyone who is following this event. I am Anniina Honkasaari, chair of the Student Union of Tampere University. I am here today to speak to you on behalf of the students of Tampere University. I will speak in both English and Finnish.

On ilo aloittaa kanssanne uusi lukuvuosi. Haluan näin sen alussa haastaa jokaista kehittämään itseään ja ympäristöään. Puhunkin kanssanne yhteiskuntamme ja yhteisömme kipupisteestä.

Lately the Finnish Government has had many talks about racism, anti-racism and the ground-rules regarding them. I suggest that we will hold an anti-racist ground-rule discussion for Tampere University, which is: we cannot give racism any foothold in our community. And not only that. We need to actively develop our anti-racism actions.

Me emme saa antaa rasismille tilaa Tampereen yliopistossa, ja meidän täytyy aktiivisesti kehittää rasismin vastaisia toimiamme.

Rasismista puhuminen tuntuu minulle vaikealta, koska en ole kokenut itseeni kohdistuvaa rasismia. Minun kuitenkin on pidettävä tämä puhe, ja juuri tästä aiheesta, sillä minä kuulun siihen etuoikeutettuun ryhmään, joka EI saa vain vaieta. Näin naisena muistan edelleen monen miesoletetun hiljaisuuden #MeToo’n aikaan, kuinka se tuntui siltä, etteivät he välitä asiasta. Ehkä nyt ymmärrän heitä hieman paremmin, hiljaisuutta on helppo ajatella toisille tilan antamisena. Mutta niiden ihmisten, jotka eivät joudu kokemaan itseensä kohdistettua rasismia, kuuluu paitsi antaa tilaa rodullistettujen ihmisten äänille, myös sanoittaa tukensa ääneen.

This speech was difficult for me to make, as I have never experienced racism towards myself. But I think that even though it’s imporant for privileged people to give space for the discriminated people, it’s also important to be the ones raising awareness for the issue and expressing their support.

How can you express your support then? What anti-racist actions you can take in your everyday life? Every one of us can intervene when we hear racist things around us, even if it were uncomfortable. We can also spread awareness about anti-racism in our communities. One important action is also self-reflection. No one is perfect, we all make mistakes. The point is, what do you learn about them? We need to be ready to look at our own actions critically, admit our mistakes, and put in the effort to make a change. We have to be able to expand our views about anti-racism.

On jokaisen meistä velvollisuus paitsi ryhtyä tekoihin, myös kehittää omia näkökantojaan antirasismista. Vain itsereflektiolla ja valmiudella muuttaa toimintaamme voimme aidosti tehdä itsestämme yhdenvertaisuuden puolestapuhujia.

Yksilön toiminta ei kuitenkaan riitä. Rasismin kitkemiseksi tarvitaan rakenteellisia muutoksia. Nämä muutokset tapahtuvat paitsi valtakunnantasolla, myös yliopistossamme. Onko meillä tarpeeksi koulutusta ja opetusta antirasismista? Onko meillä toimintaohjeet tilanteisiin, joissa kohdataan rasismia? Onko rasismin systemaattiseen kitkemiseen mallit? Onko meidän strateginen päämäärämme edistää yhdenvertaisuutta ja antirasismia? Otammeko yliopistona riittävän kannan antirasismin puolesta?

We also need actions that are bigger than individuals. How about our University? Do we have enough anti-racist actions? Are we taking enough of a stand? Do we know what to do if we experience racism?

I have translated some of our University’s strategy goals. They include being the educator of world-changing experts and being an internationally acclaimed science university. I can’t imagine us ever being those things, if we let racism or discrimination exist in our community.

Rasismi ei myöskään sitoudu automaattisesti kansainvälisyyteen. Strategisiin tavoitteisiin kuuluu myös, että yliopisto on vahva kumppani ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Meidän pitää tehdä niin kansainvälisyyden kuin kansallisenkin toiminnan suhteen selväksi, että tamperelainen yliopistoyhteisö ei hyväksy rasismia. Että jokainen Tamperelainen yliopistoyhteisön jäsen on meille samanarvoinen. Pelko syrjinnästä ei saa olla kellekään este tai hidaste hakeutua yliopisto-opintoihin.

To you, who encounter racism, who has to live in a fear of racism – know that you have my support. The whole student union’s support. The support of us students.

It is the responsibility of all of us that our community is a safe place for each and every one of us. It includes not only anti-racism, but also equality as a whole.

Kohtelemmeko eri sukupuolia eri tavoin? Otammeko huomioon sukupuolen moninaisuuden? Vaikuttaako jonkun ikä, status, seksuaalisuus, uskonto siihen, miten heitä kohdellaan yliopistossamme? Yhdenvertainen yhteisö edellyttää sitä, että me kaikki tarkastelemme omia etuoikeuksiamme ja valta-asemiamme yhteisössä, ja että valtaa käyttävät toimivat yhteisön luottamuksen arvoisesti.

Our community is awesome and diverse. Let’s let it shine, so we can share different perspectives and understand the society better. When our community shines, it can act as an incredible asset for us and lead the way for the whole University.

All of us have the keys to fix society’s injustices. We can create good in our own life and get the people around us to see the privileges they have, and understand what good they can create. We have voices in different communities and organizations, and many of us are in positions to affect structures. I challenge everyone to try to think of a way they can make a difference today, and do it!

Erityisesti uusille opiskelijoille haluankin sanoa, että yliopistossa on kyse pitkälti rohkeudesta. Rohkeudesta oppia uutta, kehittää itseään, tarttua epämiellyttävään kommenttiin, tarkastella omaa toimintaansa. Mutta ennen kaikkea rohkeutta tutustua uusiin ja erilaisiin ihmisiin, kuulla heidän ajatuksensa ja kohdata jokainen ihmisenä.

University is all about courage. Courage to think and act, but also courage to get to know different people and face them as an equal.

I wish each and every one of us courage in the upcoming semester.

Me tehdään tämä yhteisö, tehdään siitä keskinäisen kunnioituksen ja yhteisen intohimon täyteinen.

Kiitos, thank you and have a good semester everyone!

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Anniina Honkasaari pitämässä avajaispuhetta. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto