Ylioppilaskuntien yhteiskannanotto: Vaadimme päättäjiltä selkärankaa rasismin kitkemiseksi

Ylioppilaskunnat AYY, HYY, ISYY, JYY, SHS, TYY, TREY, VYY, ÅAS, OYY, LTKY ja TaiYo ovat tyrmistyneitä nykyisestä rasismikeskustelun tilasta yhteiskunnassa, ja vaativat rasismin kitkemiseksi konkreettisia toimia. Vaikutusvaltaisessa asemassa olevien ihmisten rasistiset ulostulot ovat osoittaneet, mikä rasismikeskustelussa on pielessä: rasismin kohteena olevia ihmisiä ei kuunnella, rasistisia kommentteja vähätellään tai kuitataan vitseinä ja keskustelua vieritetään ohi aiheen. Tarvitaan antirasistisia tekoja, ymmärrystä ja solidaarisuutta.

Olemme Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kanssa samaa mieltä siitä, että Suomen tulisi olla turvallinen paikka elää ja opiskella. Suomi on yksi Euroopan rasistisimmista maista, ja Suomi on ottanut takapakkia rasismin kitkemisessä. Rasistinen ilmapiiri ja hallitusohjelman maahanmuuttopolitiikka pahentavat monen opiskelijamme eriarvoista asemaa ja tukalaa tilannetta.

Rasismi normalisoi yhteiskuntaa, joka elää vihasta, pelosta ja syrjinnästä. Vallankäyttäjien rasismia vähättelevät ulostulot ja aitojen antirasististen toimien puute pahentavat entisestään eriarvoistavaa keskustelukulttuuria koko yhteiskunnassa. Rasismia kokevien ihmisten ajatusten ja kokemusten esiin nostaminen on ensiarvoisen tärkeää rasismin aktiiviseksi kitkemiseksi. Vastuu rasismiin puuttumisesta on kannettava yhdessä.

Instituutioilla on valtaa ja mahdollisuus vaikuttaa rasismikeskustelun suuntaan ja toimia antirasistisesti, mutta tässä on epäonnistuttu. Monet ovat olleet hiljaa. Hiljaisuus asian tiimoilta ja konkreettisten toimenpiteiden puute kertovat, kuinka moniulotteinen ja haastava aihe on kyseessä. Rasismikeskustelussa hiljaisuus ei ole konfliktin välttämistä, vaan rasismin hyväksymistä. On etuoikeus olla puhumatta ja puuttumatta rasismiin. 

Emme halua kuulla enää tyhjiä puheita, vaan vaadimme päättäjiltä antirasistisia tekoja.

 

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS)

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)

Tampereen ylioppilaskunta (TREY)

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY)

Åbo Akademis Studentkår (ÅAS)

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

LUT-yliopiston ylioppilaskunta (LTKY)

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)

 

SYLin kannanotto rasismista SYLin nettisivuilla. 

Euroopan Unionin perusoikeusviraston tutkimus Being Black in the EU.