Ainutlaatuinen opiskelijayhteisö muutosten vuonna – Edustajisto myönsi vastuuvapauden vuoden 2020 toimijoille!

Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto kokousti 28. huhtikuuta. Kokouksessaan edustajisto vahvisti viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden Nevanpään hallitukselle ja pääsihteeri Venla Monterille.

TREYn toinen toimintavuosi

TREYn toinen vuosi kuvattuna numeroin

Tampereen ylioppilaskunnan toisen vuoden päätavoitteina oli vakiinnuttaa nuoren ylioppilaskunnan toimintaa, rakentaa tamperelaista yliopistoyhteisöä ja tehdä vaikuttamistyötä niin ajankohtaisten teemojen kuin pitkäjänteisten edunvalvontatavoitteiden parissa. Maaliskuussa yhteiskuntamme arjen muuttanut koronapandemia kuitenkin muutti myös ylioppilaskunnan toimintaa. Pandemiasta huolimatta Tampereen ylioppilaskunta edisti opiskelijoiden asemaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Toimintasuunnitelma on ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava dokumentti, joka määrittää ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä vuodeksi kerrallaan. TREYn toimintasuunnitelma vuodelle 2020 koostui seitsemästätoista toimintasuunnitelmaprojektista, jotka käsittelivät muun muassa yhteisöllisyyden vahvistamista, tuutoroinnin kehittämistä, viestinnän saavutettavuutta, vapaaehtoiskentän rakentamista ja YTHS-laajenemista. Vuonna 2020 käytiin myös TREYn toiset edustajistovaalit, mikä oli yksi syksyn kohokohdista!

Yhteisöllisyys

Pandemiasta huolimatta yhteisömme otti merkittäviä kehitysaskeleita eteenpäin, ja etenkin järjestöjen ja tuutorien tukeminen oli merkittävässä roolissa vuonna 2020.

Järjestöjen tila-asioita edistettiin erityisesti keskustakampuksella, ja TREY tuki järjestöjä taloudellisesti toiminta-avustusten osalta yhteensä 80 000 euron edestä ja yliopiston kanssa jaettavien kulttuuri- ja kansainvälistymistukien osalta lähes 55 000 eurolla.

Yhdenvertaisuus- ja kansainvälisyystoiminta järjestöissä sekä liikuntajärjestöjen aseman vakiinnuttaminen järjestökentällä olivat vuonna 2020 merkittäviä teemoja. TREYn vapaaehtoistoiminnan kehittäminen otti askelia eteenpäin, ja työ toimielinten kehittämisen ja vapaaehtoistoiminnan edistämisen eteen jatkuu myös tänä vuonna.

Ennen koronapandemiaa vuonna 2020 ehdittiin järjestää kaksi suurta tapahtumaa: järjestötoimijoiden koulutustilaisuus Järjestöstartti ja Tamkon kanssa yhdessä järjestetty TR3fest.

Opiskelijoita TR3fest-tapahtumassa.
TR3fest-tapahtuma alkuvuodesta.

Wappu peruttiin keväältä pahenevan koronatilanteen vuoksi. Huhtikuussa järjestettiin Etäwappu-somekampanja, joka sisälsi erilaisia päivittäin vaihtuvia somehaasteita. Kampanja oli todella suosittu ja keräsi TREYn Wapun omalle Instagram-tilille @suomensuurinwappu paljon uusia seuraajia. Etäwappu ja syksylle suunniteltu Syyswappu herättivät myös kiinnostusta useissa medioissa. Valitettavasti Wappua ei lopulta voitu järjestää koko vuonna livetoteutuksena ollenkaan, joten vuoden 2020 Wapun ainoaksi toteutukseksi jäi Etäwappu-kampanja.

Syksyllä järjestettiin lipunnaulaustilaisuus, jossa julkistettiin ja otettiin käyttöön TREYn lippu ja puheenjohtajan käädyt.

Puheenjohtaja Annika Nevanpää saa käädyt.
Puheenjohtaja Annika Nevanpää sai käädyt.

Vaikuttamistyö

Koronasta huolimatta myös TREYn vaikuttavuus ylioppilaskuntana vahvistui, ja TREY teki aktiivista vaikuttamista monissa koulutuspoliittisissa, sosiaalipoliittisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä. Paikallisella tasolla etenkin yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön päivittämistarpeet ja siihen liittyvä vaikuttamistyö oli vahva teema läpi vuoden. Syksyn Sisu-uudistus oli etenkin viestinnällisesti suuri kokonaisuus, jossa TREY oli aktiivisesti mukana vuoden alusta alkaen. TREYn oma edunvalvontauutiskonsepti Ajankohtainen TREYkkönen lanseerattiin helmikuussa 2020 Sisu-teemaisella jaksolla.

TREYlle perustettiin ympäristötyöryhmä keväällä 2020, joka lähti toteuttamaan TREYn hiilijalanjäljen mittaamista ja ylioppilaskunnan ympäristöohjelmaa. Vuoden 2021 kuntavaaleihin valmistauduttiin yhdessä opiskelijakunta Tamkon kanssa opiskelijoiden kuntavaaliohjelman toteuttamisen myötä.

TREYn hallituksen puheenjohtaja Annika Nevanpää valittiin Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi ja hallituksen jäsen Ville Jäppinen SYL:on hallitukseen, ja liittokokousvaikuttamisessa TREY oli ylioppilaskunnista vaikuttavin. TREY näkyi vahvasti myös mediassa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, ja uutisia tehtiin etenkin koronan, Wapun ja järjestöjen yhdenvertaisuuden teemoista.

TREYn SYL-ehdokkaat Ville Jäppinen ja Annika Nevanpää
TREYstä SYL:oon valitut Ville Jäppinen ja Annika Nevanpää

Koronapandemia toi uuden sektoreita läpileikkaavan näkökulman ylioppilaskunnan vaikuttamistyöhön, ja TREY vaikutti aktiivisesti opiskelijoiden aseman ja hyvinvoinnin edistämiseksi korona-aikana. TREY teki aktiivista koronaviestintää läpi vuoden ja vaikutti etenkin yliopiston koronalinjauksiin erilaisissa työryhmissä ja toimielimissä, kuten korkeakouluyhteisön pandemiaryhmässä. Syksyllä 2020 TREY toteutti opiskelijoille koronakyselyn, jolla kartoitettiin opiskelijoiden hyvinvointia ja ajatuksia opetuksen ja yhteisöllisyyden toteutumisesta etäaikana. Koronakyselyn tuloksia esiteltiin laajasti yliopiston eri työryhmissä ja toimielimissä, ja niitä hyödynnettiin TREYn tekemässä vaikuttamistyössä.

Toiminnan vakiinnuttaminen

TREYn ensimmäisen vuoden jälkeen ylioppilaskunnan toiminta alkoi pikkuhiljaa vakiintua, ja erilaisten toimintatapojen ja perinteiden vakiintuminen osaksi opiskelijayhteisöämme oli vahva osa vuoden 2020 suunnitelmia. Koronapandemian vuoksi opiskelijoiden arki kuitenkin muuttui täysin, ja meidän tuli löytää uusia keinoja opintojen toteuttamiseen ja suorittamiseen, yhteisöllisyyden ylläpitämiseen ja järjestötoiminnan toteuttamiseen. Syksyn edustajistovaalit siirtyivät opiskelijoita kuhisevista vaalimarkkinoista ja ehdokaskohtaamisista verkkomarkkinoihin ja -paneeleihin, ja istuva edustajisto kokousti pääasiassa Zoomin välityksellä. Vuonna 2020 kehitettiin etenkin edustajiston toimintaa ja laadittiin edustajiston opas vaikuttamistyön tueksi. Ylioppilaskunnan toimijoiden perehdytyskulttuuria kehitettiin entisestään, jotta ylioppilaskunnassa toimiminen palvelisi esimerkiksi hallitukseen, edustajistoon tai toimielimiin hakeutuvia mahdollisimman hyvin.

Käytänteiden vakiinnuttamisen lisäksi ylioppilaskunnassa tehtiin myös uudistustyötä sen toisena toimintavuonna. TREYn verkkosivut saatettiin EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi, mikä oli viestinnän syksyn suurin projekti, jolla on valtava merkitys opiskelijoiden yhdenvertaisille mahdollisuuksille saada opiskelijaelämälle olennaista tietoa.

Ylioppilaskunnan toimisto muutti Hervannan päärakennukseen helmikuun lopulla, ja muuttolaatikoita oli vielä purkamatta, kun hallitus ja työntekijät siirtyivät etätyöhön, jossa työskennellään vielä tänäkin päivänä. Uusi toimisto Hervannan kampuksen keskiössä tulee toivottavasti olemaan näkyvä paikka kohtaamisille ja edunvalvontatyölle tulevaisuuden uudessa normaalissa.

Tampereen ylioppilaskunnan toinen toimintavuosi oli jotain ihan muuta, mitä kukaan osasi odottaa. Siitä huolimatta ainutlaatuinen opiskelijayhteisömme onnistui osoittamaan mistä tamperelaisessa opiskelijakulttuurissa on kyse: äärimmäisestä luovuudesta, sinnikkyydestä ja terävästä edunvalvonnasta. Kriisitilanteissa yhteistyö on voimaa, ja juuri siksi olen ylpeä ja iloinen siitä, että saimme kokea tämän vuoden treyläisessä yhteisössä. – Annika Nevanpää, Tampereen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 2020

TREYn hallitus 2020.
TREYn hallitus 2020