Edustajisto linjasi TREYn vaikuttamistavoitteista

Tampereen ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi ylioppilaskunnalle uuden linjapaperin kokouksessaan 28.4. Edellisen kerran linjapaperista on päätetty vuoden 2018 puolella ennen TREYn toiminnan varsinaista alkamista. Linjapaperi on ylin ylioppilaskunnan vaikuttamista ohjaava dokumentti, joka määrittää ylioppilaskunnan vaikuttamistavoitteet. Linjapaperin kautta edustajisto ja siten TREYn jäsenet ohjaavat päivittäistä edunvalvontatyötä ja muuta toimintaa.

Linjapaperin päivitysprosessi alkoi jo vuoden 2020 puolella, kun sekä sen hetkisen että juuri valitun edustajiston näkemyksiä kartoitettiin linjapaperin päivitystarpeista. Sen jälkeen edustajistoryhmät ja edustajiston yksittäiset jäsenet saivat jättää kommentteja linjapaperista, ja niitä käsiteltiin edustajistolle järjestetyissä työpajoissa alkukeväästä. TREYn toimiston väki valmisteli esiin tulleiden kommenttien pohjalta linjapaperiluonnoksen. Hallituksen lopullinen linjapaperiesitys tehtiin edustajiston iltakoulun jälkeen, jossa vapaamuotoisia kommentteja pystyi viimeisen kerran jättämään. Huhtikuun edustajiston kokouksessa päätettiin lopullinen linjapaperi, jolloin edustajistoryhmät tekivät vielä viimeiset viralliset muutosesityksensä paperiin.

Edustajiston kokouksessa tehtiin yhteensä 48 muutosesitystä linjapaperiin. Koko kevään ajan linjapaperikeskusteluissa korostuivat erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat. Uudessa linjapaperissa TREYn linjataan olevan intersektionaalisesti feministinen ja antirasistinen ylioppilaskunta. Kyseinen kohta nostatti linjapaperista eniten keskustelua edustajistossa, ja edustajistoryhmien näkemyksiä tuotiin laajasti esiin. Vaikka keskustelu oli ajoittain kiivastakin, edustajistolle muodostui lopulta selkeä äänestystulos molemmista kohdista. Intersektionaalista feminismin sisältävää pohjaesitystä rivillä 84 kannatti 34 edustajaa ja vastusti 11. Antirasismin sisältävää pohjaa rivillä 116 kannatti 36 edustajaa kun neljä vastusti.

Linjapaperin pisin luku käsittelee korkeakoulupolitiikkaa, johon luonnollisesti tehtiin myös eniten muutosesityksiä. Eniten muutosesityksiä tuli yliopiston hallitusta ja kolmikantaa koskevaan kohtaan riville 340. Äänestysten jälkeen linjapaperiin päätyi linja yliopiston monijäsenisten toimielimien tasakolmikannasta hallitusta lukuunottamatta, johon valitaan pätevimmät jäsenet ilman kategorisia sulkemisia. Sen lisäksi korkeakoulupoliittisiin linjoihin lisättiin kohdat perheellisten opiskelijoiden huomioimisesta yliopistolla, kurssien työmäärien opintopisteiden vastaavuudesta ja harjoittelutukikäytäntöjen yhdenvertaisuudesta.

Vaikka yhdenvertaisuus-kappaleesta nousi eniten keskustelua, ei se ollut äänestystulosten valossa eniten edustajistoa jakanut kysymys. Tiukin äänestystulos saatiin lopulta YTHS:n pitkän aikavälin tulevaisuutta koskevasta kohdasta terveyttä ja liikuntaa koskevassa luvussa rivillä 1034. Kyseiseen kohtaan tuli useampi muutosesitys, mutta äänestysten jälkeen linjatiin, että TREY tavoittelee maksutonta YTHS:n järjestämää opiskelijaterveydenhuoltoa. Muutos hyväksyttiin 30 äänellä, minkä perusteella voisi päätellä, että edustajisto ei ollut kovinkaan jakautunut yhdenkään kysymyksen kohdalla.

Yksimielisimmän päätöksen jaetun ykkössijan saivat taas Vivan Noora Tapio esityksellään riveille 382 ja 384, että tohtoriopiskelijoista käytetään sanaa väitöskirjatutkija ja Hallin Eemeli Lahtinen esityksellään rivillä 402, että sana opetushenkilöstö korvataan sanalla henkilöstö. Vaikka kokouksessa käsiteltiin useita asioita, joista on käyty kevään aikana suuresti keskustelua, edustajisto päätyi lopulta melko yksimielisiin päätöksiin. Se kertoo myös siitä, että ensimmäisten TREYn toimintavuosien aikana on saatu rakennettua Tampereen yliopistoon yhä yhtenäisempää ja keskustelevampaa opiskelijayhteisöä, joka ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin.

– Edustajiston puheenjohtaja Nelly Kivinen (Vapaaboomarit)

Ote Nellyn blogipostauksesta

Rivinumeroitu uusi linjapaperi (.pdf, 7,13 Mt)