Muistutus: ehdota jäsentä yliopiston hallitukseen!

Tampereen yliopiston hallituksen kahden jäsenen toimikaudet päättyvät vuoden 2019 lopussa, minkä vuoksi konsistori nimittää syksyllä hallitukseen kaksi uutta jäsentä. Konsistori on pyytänyt yliopistoyhteisöä ehdottamaan hallituksen jäsenehdokkaita 31.8. mennessä. Myös me opiskelijat voimme ehdottaa jäseniä, ja TREY kannustaakin kaikkia jäseniään tekemään omia ehdotuksia hallituksen jäsenistä! Ehdotuksia voi tehdä esimerkiksi yksityishenkilöinä, ainejärjestöinä tai ylioppilaskunnan kautta. Ylioppilaskunta antaa mielellään jäsenehdokkaisiin liittyvää neuvontaa ja koordinoi opiskelijoiden ehdotuksia.

TREY tekee myös oman ehdotuksensa hallituksen jäsenistä. Jos siis haluat vaikuttaa ylioppilaskunnan tekemään jäsenehdotukseen, voit jättää hallituksen uusiin jäseniin liittyvän ideasi ylioppilaskunnalle. TREYn hallitus hyödyntää saamiaan vinkkejä, ja tekee niiden pohjalta oman ehdotuksensa elokuussa.    

Ai mikä hallitus?

Yliopiston hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yliopiston hallitus on samalla Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, ja sen tehtävänä on asettaa yliopiston suuret suuntalinjat. Hallituksen päätösvaltaan kuuluu yliopiston strategia, johtosääntö, yksikkörakenne ja omistajapolitiikka sekä rehtorin, provostin, vararehtorit ja tiedekuntien dekaanit. Hallituksella on myös merkittävää taloudellista valtaa: se päättää koko yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen.

Kuka sinne pääsee?

Säätiöyliopiston hallituksen toimijoilta vaaditaan korkeatasoista näkemystä yliopiston asioihin. Hallituksen jäsenten taustoista on määritelty, niin yliopistolaissa, säätiön omissa säännöstöissä kuin konsistorin päättämissä täydentävissä kriteereissä. Yliopistolaki sanoo, että hallituksen on monipuolisesti edustettava säätiöyliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta. Lisäksi yliopiston konsistori, joka siis nimittää hallituksen, on hyväksynyt suuntaa-antavan kriteeristön hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten ehdotuksen tekee konsistorin nimittämä nimitysvaliokunta, jossa on yliopistoyhteisön ja säätiönperustajien edustus. 

Ensisijaisesti jäseniltä odotetaan:

 • ymmärrystä tiede- ja yliopistomaailmasta, 
 • hyviä verkostoja ja 
 • sitoutumista vastuulliseen tehtävään. 

Kokonaisuutena hallituksen osaamisprofiilin tulisi sisältyä:

 • ajantasainen osaaminen ja kokemus suomalaisesta yliopistokentästä
 • akateeminen johtamiskokemus
 • monipuolisuus jäsenten iän, sukupuolen ja osaamistaustan suhteen
 • kansainvälisyyden ja kansainvälisen tiedeyhteisön tuntemus
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja näkyvyys
 • laaja-alainen näkemys yhteiskunnasta, tieteistä, taiteista, elinkeinoelämästä ja kansalaisyhteiskunnasta
 • koulutusosaaminen
 • talous- ja sijoitusosaaminen
 • kokemus yliopistofuusiosta
 • yliopiston alojen monipuolinen tuntemus sekä vahva akateeminen osaaminen yliopiston kärkialoilla (yhteiskunta, terveys ja tekniikka).

Miten voit ehdottaa jäsentä?

Toimita ehdotuksesi TREYlle 11.8. mennessä. (Edit. 12.8. Ehdotuksia otettiin vastaan reilun kuukauden ajan. Lomake on nyt suljettu). Ehdotukseen tulee sisältyä ehdokkaan nimi, asema tai titteli sekä lyhyet perustelut, miksi kyseinen henkilö olisi sopiva jäsen hallitukseen. Ylioppilaskunta kannustaa tekemään ehdotuksia eri taustoista ja sukupuolista. TREYn hallitus päättää ylioppilaskunnan ehdokkaista TREYn linjojen mukaisesti viimeistään 29.8. Ehdotuksen voi jättää täällä. TREY pyrkii selvittämään kaikkien ehdokkaiden suostumuksen yliopiston hallituksessa toimimiseen. 

Ehdotuksen voi tehdä myös suoraan nimityskomitealle e-lomakkeen kautta 31.8. mennessä täällä. Huomaathan, että e-lomakkeen kautta ilmoitetuilta ehdokkailta on tietosuojan takia suotaavaa pyytää suostumus ehdotuksen jättämisestä. Linkki suostumuslomakkeeseen.