Ehdota TREYn Hyvä opettaja -palkinnon saajaa!

Tampereen ylioppilaskunta arvostaa opetuksen laatua, opetushenkilökunnan halua kehittää opetusta ja koulutusta sekä opiskelijaystävällisyyden painottamista opetuksessa. TREYn tavoitteena on huomioida opetushenkilökuntaa laajasti yliopistoyhteisössä ja tästä syystä ylioppilaskunta jakaa vuosittain Hyvä opettaja -palkinnon kolmelle opetushenkilökunnan jäsenelle, erityisen hyvin suoritetusta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Palkinto jaetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön kanssa.

Palkinnon jakamista koordinoi toimikunta, jonka tehtävänä on ensisijaisesti toimia raatina, joka esittää TREYn hallitukselle palkittavia opetushenkilöstön jäseniä. Toimikunta on avannut ajalle 24.4.-15.5.2023 Forms-lomakkeen, jonka kautta kuka tahansa yksittäinen opiskelija tai ainejärjestö voi ehdottaa palkinnon saajaa. Lomakkeelle pääset vastaamaan tästä. Ehdotusten tulee olla selkeitä ja hyvin perusteltuja. Lisäksi toivomme, että lomakkeen kaikkiin kysymyksiin vastataan. 

Hyvä opettaja -palkinnossa ei ole kampuskohtaisia kiintiöitä. Valintaprosessin aikana huomioimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan Tampereen yliopiston kolme kärkeä: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. 

Palkinto voidaan jakaa kelle tahansa opetustehtävissä toimivalle henkilölle. Palkinto jaetaan kolmelle henkilölle ja palkintona on Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön 2000 euron stipendi sekä karikatyyri Hyvä opettaja -seinille. Stipendit jaetaan TREYn toimesta tukisäätiöiden palkitsemistilaisuudessa syyskuussa ja karikatyyri paljastetaan TREYn vuosijuhlilla. 

Yleisinä kriteereinä palkinnolle ovat

  • opetusmenetelmien ja välineiden moninaisuus,
  • opetuksen saavutettavuus,
  • opiskelijoiden motivointi ja
  • vuorovaikutus opetustilanteissa

Vuoden 2023 erityiskriteeriksi on valikoitunut ”Sitoutuminen ajankohtaisten teemojen opetukseen, ja opetuksen kehittäminen ajankohtaisiin tarpeisiin”. Erityiskriteerin osalta voi esimerkiksi pohtia seuraavia kysymyksiä: Miten opettaja yhdistää ajankohtaisia aiheita alan teoriaan? Huomioiko opettaja, millaisia opetustapoja opiskelijat kaipaavat? Miten opetuksessa huomioidaan joustavuus?

 

Lisätietoja ehdotusten jättämisestä ja palkintoon liittyen
Jenna Rantanen, TREYn koulutuspolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija

jenna.rantanen@trey.fi, TG: @treyjenna