Ehdota yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon saajaa

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus ovat tärkeä osa toimintaamme Tampereen yliopistossa. Kuka yliopistoyhteisömme jäsen tai mikä ryhmä on mielestäsi toiminnallaan edistänyt esimerkillisellä tavalla yliopiston vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa?

Suuri osa yliopiston vaikuttavuudesta syntyy koulutuksen ja tutkimuksen myötä. Näiden ydintoimintojen lisäksi yliopisto on vuorovaikutuksessa ja vaikuttaa yhteiskuntaan monin tavoin. Alumnitoiminta, asiantuntijavaikuttaminen, innovaatiotoiminta, mediaesiintymiset, yleisötapahtumat, kumppanuudet, jatkuva oppiminen, koulutusvienti ja kehitysyhteistyö ovat esimerkkejä yliopiston yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, jolla luodaan vaikutuksia paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Haluamme uudessa Tampereen yliopistossa strategiamme mukaisesti korostaa vaikuttavuutta keskeisenä tavoitteenaan ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta keinona päästä erinomaisiin tuloksiin.

Yliopistot ovat perinteisesti jakaneet vuosittaisia palkintoja erinomaisista suorituksista koulutukseen ja tutkimukseen liittyen. Jotta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen merkitystä saadaan nostettua esiin koulutus- ja tutkimustehtävien rinnalla, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston aloitteesta on päätetty ottaa käyttöön uusi vuosittain jaettavan palkinto, Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto (Tampere University Societal Impact Award).

Palkinnon avulla

  • tuodaan esiin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden merkitystä yliopistoyhteisön sisällä
  • profiloidaan Tampereen yliopistoa toimijana, joka panostaa ja aktiivisesti hakeutuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
  • palkitaan yliopistoyhteisön jäseniä erinomaisista suorituksista ja kannustetaan yhteisön jäseniä käyttämään aikaansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
  • nostetaan esimerkilliset ja onnistuneet yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen käytännöt keskusteluun yliopistoyhteisön sisällä ja jaetaan niistä tietoa.

Ehdota palkinnonsaajaa verkkolomakkeella perjantaihin 6.9.2019 kello 12 mennessä. Palkinnonsaajia etsitään avoimella haulla, josta viestitään intranetissä sekä tiedekuntien ja opiskelijajärjestöjen omissa kanavissa. Palkinto voidaan myöntää Tampereen yliopistoyhteisön jäsenelle (opiskelija, työntekijä, apurahatutkija) tai yhteisön piirissä toimivalle ryhmälle (esim. tutkimusryhmä, palveluyksikkö tai opiskelijajärjestö), joka on toiminnallaan erimerkillisellä tavalla edistänyt yliopiston vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa.

Jätä oma ehdotuksesi perusteluineen tällä verkkolomakkeella. Esittele ehdottamasi vuorovaikutuksen teko, toimintamalli tai vastaava. Kuvaa myös, miten se on edistänyt yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. Nimeä selkeästi taho tai tahot, joille palkintosumma myönnettäisiin (esim. myönnetäänkö palkintosumma suoraan henkilöille vai tiedekuntaan tutkimusryhmälle).

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto valitsee pääpalkinnon voittajan sekä kaksi kunniamainintaa. Pääpalkinto on 5000 euroa ja kunniamaininnat 2500 euroa. Palkinnot rahoittaa Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö.

Lisätiedot:
Pirjo Kuhanen
Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston kokousvalmistelija
Puh. +35840 849 0800
pirjo.kuhanen@tuni.fi