Hae Tampereen yliopiston kansainvälistymistukea!

Tampereen yliopisto avaa haettavaksi 20 000 euron tuen TREYn piirissä toimiville järjestöille. Yliopisto haluaa tukisummalla tukea ja kannustaa opiskelijajärjestöjä opiskelijoiden kansainvälistymistä ja kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista edistäviin toimenpiteisiin. Yliopiston tuki on TREYn toiminta-avustuksesta erillinen tukikokonaisuus mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa.

Englanninkielisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden mukaan ottaminen järjestötoimintaan sekä tutustuminen suomenkielisiin opiskelijoihin edistää kansainvälisten opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia, sekä edesauttaa suomenkielisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamisen karttumista. Kansainvälisten opiskelijoiden onnistunut integroituminen yliopistoyhteisöön lisää koko yliopistoyhteisön kansainvälisyyttä, avoimuutta ja hyvinvointia.

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Päätökset tukisummien jakamisesta tekee rehtori.

Tukea voi hakea opiskelijoiden integroitumista edesauttavaan toimintaan, esimerkiksi seuraavanlaiseen

  • Tapahtumat jotka edistävät suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistä toimintaa ja tutustumista ja järjestöjen välistä yhteistyötä.
  • Kansainvälisten opiskelijoiden opintojen alkuvaiheen, Suomeen asettautumisen ja sosiaalisten verkostojen luomisen tukeminen
  • Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen liittyvät verkostot ja tapahtumat

Tukea ei voi hakea toimintaan, johon on jo haettu Tampereen yliopistosta muuta tukea (esim. tiedekunnasta).

Tuen kriteerit 2023

Tukea jaettaessa otetaan huomioon tuettavan toiminnan vaikuttavuus ja hakemuksen laatu. Vaikuttavuutta arvioidaan mm. seuraavin keinoin:

  • Miten toiminta edistää kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön?
  • Miten toiminta edistää kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen asettautumista?
  • Miten toiminta edesauttaa paikallisten opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittymistä?
  • Kuinka monta henkilöä toiminnalla pyritään tavoittamaan? Mikä on kohderyhmä? Onko toiminta alakohtaista vai yliopistotasoista?
  • Järjestö tekee yliopistotasoista työtä/palvelua kansainvälistymisen eteen

Käytännön asiat

Nyt haussa oleva tuki on tarkoitettu vuoden 2023 toimintaan. Tukea voi hakea yhteen tai useampaan kohteeseen. Tukea myönnettäessä kohteita voidaan priorisoida riippuen esim. tukipotin suuruudesta.  Tukea myönnetään enintään 3000 euroa/yhdistys, josta voidaan kuitenkin poiketa erityisen perustelluista syistä.

Yliopiston opiskelijatoiminnan tuen avulla järjestettävässä toiminnassa on huomioitava sekä korkeakouluyhteisön ajankohtaiset ohjeet että voimassa olevat viranomaisten ohjeet tapahtumien järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyen.

Kansainvälistymistuen hakuaika päättyy sunnuntaina 12.2.2023. Tukea haetaan erillisellä Microsoft Forms -lomakkeella.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan:

  • Yhdistyksen viimeisin valmistunut tilinpäätös
  • Tuettavan kohteen budjetti, josta käy ilmi, miten tuki jakautuisi kohteen osalta

Tuesta annetaan vuoden 2023 lopuksi palautetta, jossa reflektoidaan mm. tuen käyttöä.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto: Kaisa Keskitalo, opiskelijapalveluiden päällikkö, 040 754 5951, kaisa.keskitalo@tuni.fi

Tampereen ylioppilaskunta: Yeti Kakko, järjestöasiantuntija, 040 713 0079, yeti.kakko@trey.fi