Hae Tampereen yliopiston tukea kulttuurijärjestöille!

Tampereen yliopisto avaa haettavaksi 23 000 euron tuen TREYn piirissä toimiville järjestöille, joiden pääasiallinen tehtävä on kulttuurin tai taiteen tuottaminen. Kulttuuritoiminnan tuen myötä yliopisto tukee opiskelijajärjestöjen monipuolista kulttuuritoimintaa. Yliopiston tuki on TREYn toiminta-avustuksesta erillinen tukikokonaisuus mutta sen jakamista koordinoidaan yhdessä ylioppilaskunnan kanssa.

Yliopisto haluaa tuellaan tukea ja mahdollistaa järjestöjen kulttuurin ja taiteen tuottamista ja toiminnan kehittämistä.

Yliopiston tuen jakamista valmistellaan työryhmässä, johon osallistuu henkilöitä talouspalveluista, koulutuksen ja oppimisen tukipalveluista, viestinnästä ja ylioppilaskunnasta. Työryhmä tekee ehdotuksen yliopiston tukisumman jakamisesta ja käsittelee raportit niiden käyttämiseen liittyen. Päätökset tukisummien jakamisesta tekee rehtori.

Tukea voi hakea TREYn piirissä toimiva järjestö, jonka pääasiallinen tarkoitus on kulttuurin tai taiteen tuottaminen. Tukea voi hakea jatkuvaan, pitkäkestoiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Tähän voi kuulua esimerkiksi:

 • Toiminnan kannalta välttämättömät kulut, esim. palkka- ja palkkiokulut ja tilakulut.
 • Esiintymiset, näytökset ja muut vastaavat tapahtumat
 • Yleiset toiminnan kehitysprojektit
 • Toimintaa tukevat hankinnat
 • Tukea ei voi hakea toimintaan, johon on jo haettu Tampereen yliopiston muuta tukea (esim. tiedekunnasta)

Tuen kriteerit 2023

Tukea jaettaessa otetaan huomioon tuettavan toiminnan vaikuttavuus ja hakemuksen laatu. Tukea jaettaessa otetaan huomioon:

 • Tuen taloudellinen tarve.
 • Tuettavan toiminnan vaikuttavuus. Esimerkiksi, kuinka monta henkilöä toiminnalla pyritään tavoittamaan ja miten toiminta näkyy yliopistoyhteisössä, Tampereella sekä Tampereen ulkopuolella.
 • Toiminnan laajuus, esimerkiksi näytösten tai tapahtumien määrä ja osallistujamäärät.
 • Tuettavan toiminnan opiskelijalähtöisyys. Esimerkiksi, kuinka paljon opiskelijoita osallistuu toimintaan.
 • Yhteisöllisyyttä lisäävä toiminta.
 • Käytännön asiat

Nyt haussa oleva tuki on tarkoitettu vuoden 2024 toimintaan. Tukea voi hakea yhteen tai useampaan kohteeseen. Tukea myönnettäessä kohteita voidaan priorisoida riippuen esim. tukipotin suuruudesta. Tukea myönnetään enintään 5000 euroa/yhdistys, josta voidaan kuitenkin poiketa erityisen perustelluista syistä.

Yliopiston opiskelijatoiminnan tuen avulla järjestettävässä toiminnassa on huomioitava sekä korkeakouluyhteisön ajankohtaiset ohjeet että voimassa olevat viranomaisten ohjeet tapahtumien järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyen.

Kulttuuritoiminnan tuen hakuaika päättyy sunnuntaina 25.2.2024. Kulttuuritukea haetaan erillisellä Microsoft Forms -lomakkeella. Päätös tuetuista projekteista, tukisummista sekä maksuajankohta on alkukesästä 2024.

Hakemuksen liitteenä toimitetaan:

 • Yhdistyksen viimeisin valmistunut tilinpäätös, josta käy ilmi tase ja tuloslaskelma.
 • Tuettavan kohteen budjetti, josta käy ilmi hankkeen tulot ja menot eriteltyinä. Jos hankkeita on useita, tulee jokaisesta esittää oma budjetti.

Tuesta annetaan vuoden 2024 lopuksi palautetta, jossa reflektoidaan mm. tuen käyttöä.

Lisätiedot

Tampereen yliopisto: Kaisa Keskitalo, opiskelijapalveluiden päällikkö, 040 754 5951, kaisa.keskitalo@tuni.fi

Tampereen ylioppilaskunta: Markus Salonen, järjestöasiantuntija (2024 kevät), 040 713 0079, markus.salonen@trey.fi


Bannerin kuva: Richard Äyräs, TT-kamerat