Hae TreSilienssi-hankkeen tapahtumatukea!

Korkeakouluyhteisön yhteinen TreSilienssi-hanke jatkaa toimintaansa läpi lukuvuoden 2021-2022. Yksi hankkeen tavoitteista on tukea yhteisöllisiä tapahtumia ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia sekä poistaa yksinäisyyden kokemuksia. Korona-aika on ollut monille opiskelijoille todella haastavaa ja meidän tarkoituksenamme onkin löytää keinoja parantaa opiskelijoiden tilannetta erilaisten tukimuotojen kautta.

Syksyllä 2021 hanke ja TREY avaavat yhteistyössä ylioppilaskunnan piirissä toimiville järjestöille tapahtumatuen haun, jonka tarkoituksena on tukea järjestöjen tekemää tärkeää työtä opiskelijahyvinvoinnin eteen ja mahdollistaa uusien tapahtumien ja aktiviteettien järjestämistä.

Suosimme erityisesti järjestöjen yhteisiin tapahtumiin tarkoitettuja hakemuksia sekä tapahtumia, jotka ovat avoimia koko korkeakouluyhteisön jäsenille. Nämä eivät kuitenkaan ole edellytyksiä tapahtumatuen saamiselle. Tuen hakeminen ei takaa sen saamista, ja TreSilienssi-hanke sekä TREY pidättävät oikeuden jakaa tukisumma hakijoiden kesken parhaaksi katsomallaan tavalla.

Hakukriteerit

    • Järjestettävä tapahtuma edistää tai tukee yhteisöllisyyttä, sosiaalista kanssakäymistä ja kohtaamisia sekä opiskelijoiden hyvinvointia
    • Järjestettävä tapahtuma on päihteetön ja sen esteettömyys on huomioitu. Tapahtuman kustannukset maksetaan järjestäjille kuitteja vastaan, eikä päihteistä korvata kuluja.
    • Tapahtuma ei ole ainoastaan fukseille suunnattu, vaan sen kohderyhmänä ovat muutkin opiskelijat, joiden opiskeluaikaan koronavirustilanne on vaikuttanut viimeisen noin 1,5 vuoden aikana.
    • Tapahtuman järjestäjän tulee noudattaa tapahtuman aikana voimassa olevia AVI:n ohjeistuksia sekä TREYn omia tapahtumajärjestämisen ohjeita ja korkeakouluyhteisön koronaohjeistuksia.
    • Tapahtumassa ei sallita syrjintää tai häirintää, ja tapahtuman järjestäjän tulee aktiivisesti pyrkiä tekemään tapahtumasta turvallisen kaikille osallistujille.

Yksittäinen järjestö voi hakea tukea vain yhteen tapahtumaan/tapahtumasarjaan. Haettavan tuen maksimimäärä on 1000 euroa per hakemus. Jos hakemuksia tulee enemmän kuin rahaa on kokonaisuudessaan tarjolla, voidaan hakijalle myöntää vain osa haettavasta summasta. Tukea haetaan yliopiston verkkolomakkeella, jonka pääsette täyttämään tästä linkistä.

Hakuaika on 6.9.-3.10.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa vastaan. TreSilienssi ja TREY päättävät tukisumman jakamisesta viimeistään lokakuun lopussa. Tuella järjestettävien tapahtumien tulee sijoittua välille marraskuu 2021-huhtikuu 2022. Järjestö, jolle tukea on myönnetty, on velvollinen raportoimaan tapahtumasta TreSilienssi-hankkeen yhteyshenkilölle viimeistään keväällä 2022. Tarkemmat tiedot raportoinnista ja tukirahan maksusta kuitteja vastaan lähetetään lokakuussa niille tahoille, joiden hakemukset hyväksytään.

Tukea voi hakea moniin erilaisiin tapahtumiin. Voitte esimerkiksi kehittää jo olemassa olevaa tapahtumakonseptianne tai keksiä aivan uuden tapahtuman. Hankkeen tuki tarjoaa teille loistavan mahdollisuuden käyttää resursseja perustoimintaanne tukeviin ja opiskelijoiden hyvinvointia parantavaan toimintaan. Te olette opiskelijakulttuurin ja yhteisöllisyyden todellisia asiantuntijoita, joten olkaa luovia!

Kysymyksiin tapahtumatuesta vastaavat TreSilienssi-hankkeen puolesta koordinaattori Mikko Salminen (mikko.j.salminen@tuni.fi) ja TREYn puolesta järjestöasiantuntija Mikael Lehtonen (mikael.lehtonen@trey.fi).