Hae TREYn keskusvaalilautakuntaan tai Visiirin toimitusneuvostoon vuodelle 2024!

TREY etsii edustajiston alaisiin toimielimiin, eli keskusvaalilautakuntaan ja toimitusneuvostoon jäseniä kalenterivuoden 2024 ajaksi.

Toimielimissä pääset valmistelemaan edustajistovaaleja ja päättämään ylioppilaslehti Visiiriä koskevista asioista. Hakuaika toimielimiin on 17.11.-3.12.2023. Ylioppilaskunnan hallitus käsittelee hakemukset ja tekee valittavista jäsenistä esityksen edustajistolle. Edustajisto nimittää toimielinten jäsenet kokouksessaan 12.12.2023.

Mistä on kyse?

Keskusvaalilautakunta on edustajiston alainen toimielin, joka toimii vaalijärjestyksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valvoa ylioppilaskunnan edustajistovaalien toteutumista ja tehdä vaalien järjestelyihin liittyvät päätökset. Keskusvaalilautakuntaan etsitään seitsemää jäsentä ja varajäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. Keskusvaalilautakunnan jäsenten tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä.

Toimitusneuvosto on edustajiston alainen toimielin, jonka tehtävänä on käyttää päätösvaltaa tietyissä Visiiriä koskevissa asioissa. Toimitusneuvoston erityisenä tehtävänä on seurata aktiivisesti Visiirin toimintaa ja keskustella päätoimittajan kanssa Visiirin sisällöistä, painopaikasta, julkaisualustasta ja ilmoitus- sekä tilaushankinnoista. Lisäksi toimitusneuvosto osallistuu talousarvion laatimiseen päätoimittajan kanssa. Toimitusneuvostoon etsitään viittä jäsentä, joista vähintään kahden tulee olla ylioppilaskunnan jäseniä. Toimitusneuvosto valitsee itse puheenjohtajan keskuudestaan.

Lue lisää toimielinten toiminnasta Valiokunnat-sivulta.

Mitä toimielimen jäseneltä odotetaan?

Kaikkien toimielinten jäseniltä odotetaan aktiivista osallistumista toimielimen toimintaan ja läsnäoloa toimielimen kokouksissa. Toimielimet kokoontuvat tarpeen mukaan, korkeintaan kerran kuukaudessa lukukausien aikana.

Miten toimielinten jäseneksi haetaan?

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi keskusvaalilautakuntaan tai toimitusneuvostoon lähettämällä hakemuksesi pääsihteeri Adam Zeidanille 3.12. mennessä osoitteeseen paasihteeri@trey.fi. Ylioppilaskunnan hallitus käsittelee hakemukset ja tekee esityksen valittavista jäsenistä edustajistolle, joka nimittää jäsenet kokouksessaan 12.12.2023.