Tällä sivulla kerrotaan ylioppilaskunnan edustajistossa toimivista valiokunnista, keskusvaalilautakunnasta ja toimitusneuvostosta.

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Hallintovaliokuntaan kuuluu kustakin ylioppilaskunnan edustajistoryhmästä yksi edustaja, joista edustajisto nimittää yhden puheenjohtajaksi. Kun hallintovaliokunnan jäsen on estynyt, hallintovaliokunnan täysivaltaisena varajäsenenä voi toimia varsinaisen jäsenen omasta edustajistoryhmästään valtuuttama henkilö.

Hallintovaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä edustajistossa esiin tulevat asiat ja antaa niistä lausunto edustajistolle sekä erityisesti valmistella riittävissä määrin edustajiston kokouksen menettelytapakysymykset ja muut edustajistotoimintaan liittyvät järjestelyt, tarkkailla ylioppilaskunnan hallintoa ja toimintaa sekä erityisesti ylioppilaskunnan säännöstö- ja organisaatiokysymyksiä sekä tehdä havainnoistaan aloitteita edustajistolle.

Hallintovaliokunnan kokoonpano 2024

Päivitetty 24.4.2024

 • Vapaaboomarit: Elina Lehtinen (puheenjohtaja)
 • Kyltyrböndet: Siiri Saalo
 • Luuppi_Puolue: Thomas Mikkonen
 • Kontakti: Helena Ukkola
 • Pro Kasvatustieteilijät: Mira Laurinantti
 • Oikeisto-opiskelijat: Emma Sjöholm
 • RATTOISA: Camilla Heiskanen
 • Kahden Tähden Teekkarit: Anniina Honkasaari
 • Vihreä lista: Ella Helenius
 • Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto: Lauri Lindén
 • Hallintotieteiden liitto: Camilla Villman
 • Medaattorit: Nea Koskela
 • Master Edators of Matter, Energy and Stuff 3.0: Tokyo Drift: Joonatan Neva
 • International Representative Group: Ester Väisänen

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä ja antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai edustajistolle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista. Talousvaliokuntaan kuuluu 3–10 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä, joista enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolelta. Puheenjohtajan tulee olla yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen. Edustajisto valitsee jäsenet talousvaliokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Talousvaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat ylioppilaskunnan talous, mukaan lukien talousarvion laatimiseen osallistuminen sekä taloutta ohjaavien linjauksien valmistelu, ylioppilaskunnan harjoittama yritystoiminta sekä ylioppilaskunnan omistuksessa ja hallinnassa oleva kiinteä ja irtain omaisuus.

Talousvaliokunnan kokoonpano 2024

Päivitetty 30.1.2024

 • Salla-Mari Palokari (puheenjohtaja)
 • Hanna Vähävuori
 • Artturi Lindeman
 • Masi Kajander
 • Antti Asp
 • Saskia Simisker
 • Olli Ruotsalainen
 • Lauri Ahlqvist

Kunniavaliokunta

Ylioppilaskunnalla on kunniavaliokunta, joka on edustajiston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin. Kunniavaliokuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3–10) jäsentä, jotka edustajisto kutsuu ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneiden henkilöiden joukosta. Kunniavaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja edustajiston puheenjohtajan kanssa muodostavat valiokunnan työjaoston.

Työjaoston tehtävänä on kokousten välillä pitää yhteyttä muihin kunniavaliokunnan jäseniin sekä valmistella valiokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. Kunniavaliokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta ja se kokoontuu ylioppilaskunnan hallituksen tai puheenjohtajansa kutsusta. Edustajisto voi myöntää kunniavaliokunnan jäsenelle eron ja täydentää kunniavaliokuntaa ylioppilaskunnan säännöstön määräämissä puitteissa.

Kunniavaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat merkki- ja lippuohjesäännön valmistelu ja päivittäminen, kunnianosoitusten käsittely ja valmistelu sekä muut edustajiston määräämät tehtävät.

Kunniavaliokunnan kokoonpano 2024

Päivitetty 30.1.2024

 • Venla Monter (puheenjohtaja)
 • Tuomas Rissanen
 • Eero Vehka-aho
 • Juha Köykkä
 • Tiina Mikkonen
 • Sanni Lehtinen
 • Julius Haapakoski

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on edustajiston alainen toimielin. Keskusvaalilautakunnassa toimii seitsemän ylioppilaskunnan jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnan jäsenet kokouksessaan, ja valitsee keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valvoa ylioppilaskunnan edustajistovaalien toteutumista ja tehdä vaalien järjestelyihin liittyvät päätökset. Keskusvaalilautakunta päättää vaalikuulutuksen antamisesta sekä vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten vaalien ajankohdasta ja äänestystavasta, ja hyväksyy vaaleissa käytettävät asiakirjat. Lisäksi keskusvaalilautakunta valmistelee vaaleihin liittyvät vaalimainonnan ohjeet.

Ennen edustajistovaaleja keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt vaaliasiakirjat ja hyväksyy ehdokaslistan yhdistelmän. Edustajistovaalien jälkeen keskusvaalilautakunta vahvistaa edustajistovaalien vaalituloksen.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 2024

 • Mika Pajala (puheenjohtaja), varajäsen Kiti Suupohja
 • Hilla Mäkinen, varajäsen Kaisa Vornanen
 • Linda Lepistö, varajäsen Eveliina Aakula
 • Ilona Lehtonen, varajäsen Ester Väisänen
 • Joonas Yli-Huhtala, varajäsen Kalle Lehtola
 • Heidi Nieminen, varajäsen Joonatan Neva
 • Alisa Hakkarainen, varajäsen Ingá Ryhänen

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto on edustajiston alainen toimielin. Toimitusneuvostoon kuuluu kuusi jäsentä, joista ylioppilaskunnan edustajisto nimeää viisi. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee kuudennen jäsenen keskuudestaan. Toimitusneuvosto voi kutsua itselleen 1–3 äänivallatonta asiantuntijajäsentä. Toimikautensa alussa toimitusneuvosto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan.

Toimitusneuvoston tehtävänä on käyttää päätösvaltaa tietyissä Visiiriä koskevissa asioissa. Toimitusneuvoston erityisenä tehtävänä on seurata aktiivisesti Visiirin toimintaa ja keskustella päätoimittajan kanssa Visiirin sisällöistä, painopaikasta, julkaisualustasta ja ilmoitus- sekä tilaushankinnoista. Lisäksi toimitusneuvosto osallistuu talousarvion laatimiseen päätoimittajan kanssa.

Toimitusneuvoston kokoonpano 2024

Päivitetty 30.1.2024

 • Arttu Timonen (puheenjohtaja)
 • Helena Ukkola (varapuheenjohtaja)
 • Ingá Ryhänen (sihteeri, TREYn hallituksen edustaja)
 • Otto Koppanen
 • Vilma Heino
 • Mea Vähä-Jaakkola