Tällä sivulla kerrotaan ylioppilaskunnassa toimivista valiokunnista. Sivua täydennetään, kun uusia valiokuntia perustetaan keväällä 2019.

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Hallintovaliokuntaan kuuluu kustakin ylioppilaskunnan edustajistoryhmästä yksi edustaja, joista edustajisto nimittää yhden puheenjohtajaksi. Kun hallintovaliokunnan jäsen on estynyt, hallintovaliokunnan täysivaltaisena varajäsenenä voi toimia varsinaisen jäsenen omasta edustajistoryhmästään valtuuttama henkilö.

Hallintovaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä edustajistossa esiin tulevat asiat ja antaa niistä lausunto edustajistolle sekä erityisesti:

 1. valmistella riittävissä määrin edustajiston kokouksen menettelytapakysymykset ja muut edustajistotoimintaan liittyvät järjestelyt
 2. tarkkailla ylioppilaskunnan hallintoa ja toimintaa sekä erityisesti ylioppilaskunnan säännöstö- ja organisaatiokysymyksiä
 3. tehdä havainnoistaan aloitteita edustajistolle

Kokoonpano:

 • Aliisa Toivanen, puheenjohtaja, Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät
 • Vivian Lunnikivi, Tietoteekkarit
 • Miikka Mäkirinta, Sitoumattomat kasvatustieteilijät
 • Ville Jäppinen, Kontakti
 • Matleena Inget, Vapaaboomarit
 • Julius Tavasti, Hallintotieteiden Liitto
 • Merve Caglayan, Vihreä lista
 • Lassi Halminen, Luuppi_Puolue
 • Ilona Taubert, Viva
 • Mikko Koivula, MEMES
 • Julius Haapakoski, Kahden Tähden Teekkarit
 • Jani Patrakka, International Representatives Group
 • Siiri Viippola, Medaattorit
 • Valtteri Seppälä, KyltyrBöndet
 • Arttu Rintanen, Oikeisto-opiskelijat
 • Konsta Salo, RATTOISA
 • Juho Mäkinen, BosaBeerParty

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä ja antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai edustajistolle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista. Talousvaliokuntaan kuuluu 3–10 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä, joista enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolelta. Puheenjohtajan tulee olla yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen. Edustajisto valitsee jäsenet talousvaliokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Talousvaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat:

 1. ylioppilaskunnan talous, mukaan lukien talousarvion laatimiseen osallistuminen sekä taloutta ohjaavien linjauksien valmistelu
 2. ylioppilaskunnan harjoittama yritystoiminta
 3. ylioppilaskunnan omistuksessa ja hallinnassa oleva kiinteä ja irtain omaisuus

Kokoonpano:

 • Kalle Tuunanen
 • Eero Vehka-aho
 • Lassi Mäkinen
 • Masi Kajander
 • Ville Tynkkynen

Valiokunnan kokoonpanoa voidaan tarvittaessa täydentää vuoden 2019 aikana.

Kunniavaliokunta

Ylioppilaskunnalla on kunniavaliokunta, joka on edustajiston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin. Kunniavaliokuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3–10) jäsentä, jotka edustajisto kutsuu ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneiden henkilöiden joukosta. Kunniavaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja edustajiston puheenjohtajan kanssa muodostavat valiokunnan työjaoston.

Työjaoston tehtävänä on kokousten välillä pitää yhteyttä muihin kunniavaliokunnan jäseniin sekä valmistella valiokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. Kunniavaliokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta ja se kokoontuu ylioppilaskunnan hallituksen tai puheenjohtajansa kutsusta. Edustajisto voi myöntää kunniavaliokunnan jäsenelle eron ja täydentää kunniavaliokuntaa ylioppilaskunnan säännöstön määräämissä puitteissa.

Kunniavaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat:

 1. merkki- ja lippuohjesäännön valmistelu ja päivittäminen
 2. kunnianosoitusten käsittely ja valmistelu
 3. muut edustajiston määräämät tehtävät
Kokoonpano:
 • Tuire Jalaskoski
 • Eero Vehka-aho
 • Suvi Parhankangas
 • Paula Nykänen
 • Ville Korpiluoto
 • Juha Köykkä