Tällä sivulla kerrotaan ylioppilaskunnan edustajistossa toimivista valiokunnista, keskusvaalilautakunnasta ja toimitusneuvostosta.

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Hallintovaliokuntaan kuuluu kustakin ylioppilaskunnan edustajistoryhmästä yksi edustaja, joista edustajisto nimittää yhden puheenjohtajaksi. Kun hallintovaliokunnan jäsen on estynyt, hallintovaliokunnan täysivaltaisena varajäsenenä voi toimia varsinaisen jäsenen omasta edustajistoryhmästään valtuuttama henkilö.

Hallintovaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä edustajistossa esiin tulevat asiat ja antaa niistä lausunto edustajistolle sekä erityisesti valmistella riittävissä määrin edustajiston kokouksen menettelytapakysymykset ja muut edustajistotoimintaan liittyvät järjestelyt, tarkkailla ylioppilaskunnan hallintoa ja toimintaa sekä erityisesti ylioppilaskunnan säännöstö- ja organisaatiokysymyksiä sekä tehdä havainnoistaan aloitteita edustajistolle.

Hallintovaliokunnan kokoonpano 2021

 • RATTOISA: Leevi Törnblom
 • Pro Kasvatustieteilijät: Hanna Rahkonen
 • Vapaaboomarit: Santeri Seppälä
 • Medaattorit: Sofia Sarmala
 • Hallintotieteiden liitto: Anssi Flink
 • Kontakti: Alisa Hakkarainen
 • Kyltyrböndet: Kaisa Vornanen
 • Vihreä lista: Onni Härkönen
 • Viva – Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto: Noora Tapio
 • Kahden Tähden Teekkarit: Iiro Parhankangas (puheenjohtaja)
 • Kokoomus: Samuli Lähteenmaa
 • MEMES2.0EB – Master Edators of Matter, Energy and Stuff 2: Electric Boogaloo: Kalle Lehtola
 • TietoteekkarIT: Noora Raitanen
 • Luuppi_puolue: Mirva Pekkola
 • International Representatives Group: Raysa França

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä ja antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai edustajistolle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista. Talousvaliokuntaan kuuluu 3–10 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä, joista enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolelta. Puheenjohtajan tulee olla yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen. Edustajisto valitsee jäsenet talousvaliokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Talousvaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat ylioppilaskunnan talous, mukaan lukien talousarvion laatimiseen osallistuminen sekä taloutta ohjaavien linjauksien valmistelu, ylioppilaskunnan harjoittama yritystoiminta sekä ylioppilaskunnan omistuksessa ja hallinnassa oleva kiinteä ja irtain omaisuus.

Talousvaliokunnan kokoonpano 2021 (päivitetty 14.1.)

 • Max Liikka (puheenjohtaja)
 • Mikko Malmström
 • Eero Vehka-aho
 • Masi Kajander
 • Lassi Mäkinen
 • Sanni Nyyssönen
 • Joonas Pekkonen
 • Suvi Parhankangas

Kunniavaliokunta

Ylioppilaskunnalla on kunniavaliokunta, joka on edustajiston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin. Kunniavaliokuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3–10) jäsentä, jotka edustajisto kutsuu ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneiden henkilöiden joukosta. Kunniavaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja edustajiston puheenjohtajan kanssa muodostavat valiokunnan työjaoston.

Työjaoston tehtävänä on kokousten välillä pitää yhteyttä muihin kunniavaliokunnan jäseniin sekä valmistella valiokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. Kunniavaliokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta ja se kokoontuu ylioppilaskunnan hallituksen tai puheenjohtajansa kutsusta. Edustajisto voi myöntää kunniavaliokunnan jäsenelle eron ja täydentää kunniavaliokuntaa ylioppilaskunnan säännöstön määräämissä puitteissa.

Kunniavaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat merkki- ja lippuohjesäännön valmistelu ja päivittäminen, kunnianosoitusten käsittely ja valmistelu sekä muut edustajiston määräämät tehtävät.

Kunniavaliokunnan kokoonpano 2021 (päivitetty 14.1.)

 • Ville Korpiluoto (puheenjohtaja)
 • Eero Vehka-aho
 • Paula Nykänen
 • Suvi Parhankangas
 • Juha Köykkä
 • Tuomas Rissanen

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on edustajiston alainen toimielin. Keskusvaalilautakunnassa toimii seitsemän ylioppilaskunnan jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajisto nimittää keskusvaalilautakunnan jäsenet kokouksessaan, ja valitsee keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valvoa ylioppilaskunnan edustajistovaalien toteutumista ja tehdä vaalien järjestelyihin liittyvät päätökset. Keskusvaalilautakunta päättää vaalikuulutuksen antamisesta sekä vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä, kuten vaalien ajankohdasta ja äänestystavasta, ja hyväksyy vaaleissa käytettävät asiakirjat. Lisäksi keskusvaalilautakunta valmistelee vaaleihin liittyvät vaalimainonnan ohjeet.

Ennen edustajistovaaleja keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt vaaliasiakirjat ja hyväksyy ehdokaslistan yhdistelmän. Edustajistovaalien jälkeen keskusvaalilautakunta vahvistaa edustajistovaalien vaalituloksen.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 2021

 • Aleksi Niemi (puheenjohtaja), varajäsen Eemeli Lahtinen
 • Kaisa Vornanen, varajäsen Matias Rautanen
 • Marika Nuuttila, varajäsen Outi Ahola
 • Heidi Riikonen, varajäsen Aatu Korhonen
 • Iiro Parhankangas, varajäsen Lauri Ahlqvist
 • Ville Kumpulainen, varajäsen Nelly Kivinen
 • Alisa Hakkarainen, varajäsen Teemu Juutilainen

Toimitusneuvosto

Toimitusneuvosto on edustajiston alainen toimielin. Toimitusneuvostoon kuuluu kuusi jäsentä, joista ylioppilaskunnan edustajisto nimeää viisi. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee kuudennen jäsenen keskuudestaan. Toimitusneuvosto voi kutsua itselleen 1–3 äänivallatonta asiantuntijajäsentä. Toimikautensa alussa toimitusneuvosto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan.

Toimitusneuvoston tehtävänä on käyttää päätösvaltaa tietyissä Visiiriä koskevissa asioissa. Toimitusneuvoston erityisenä tehtävänä on seurata aktiivisesti Visiirin toimintaa ja keskustella päätoimittajan kanssa Visiirin sisällöistä, painopaikasta, julkaisualustasta ja ilmoitus- sekä tilaushankinnoista. Lisäksi toimitusneuvosto osallistuu talousarvion laatimiseen päätoimittajan kanssa.

Toimitusneuvoston kokoonpano 2021

 • Juho Korpela (puheenjohtaja)
 • Heli Aalto
 • Petra Viitanen
 • Hanna Rahkonen
 • Petra Oksa
 • Hilla Mäkinen (TREYn hallituksen edustaja)