Tällä sivulla kerrotaan ylioppilaskunnassa toimivista valiokunnista.

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Hallintovaliokuntaan kuuluu kustakin ylioppilaskunnan edustajistoryhmästä yksi edustaja, joista edustajisto nimittää yhden puheenjohtajaksi. Kun hallintovaliokunnan jäsen on estynyt, hallintovaliokunnan täysivaltaisena varajäsenenä voi toimia varsinaisen jäsenen omasta edustajistoryhmästään valtuuttama henkilö.

Hallintovaliokunnan tehtäviin kuuluu käsitellä edustajistossa esiin tulevat asiat ja antaa niistä lausunto edustajistolle sekä erityisesti valmistella riittävissä määrin edustajiston kokouksen menettelytapakysymykset ja muut edustajistotoimintaan liittyvät järjestelyt, tarkkailla ylioppilaskunnan hallintoa ja toimintaa sekä erityisesti ylioppilaskunnan säännöstö- ja organisaatiokysymyksiä sekä tehdä havainnoistaan aloitteita edustajistolle.

Hallintovaliokunnan kokoonpano 2020 (päivitetty 13.10.)

 • Sitoutumattomat yhteiskuntatieteilijät: Jari Leppänen
 • Vapaaboomarit: Max Liikka
 • Medaattorit: Siiri Viippola
 • Kahden Tähden Teekkarit: Paula Sajaniemi
 • RATTOISA: Sohvi Hyvärinen
 • Tietoteekkarit: Veli-Matti Korpelainen
 • MEMES: Tuomas Tiura
 • Kyltyrböndet: Ilkka Viita-aho
 • Hallintotieteiden liitto: Anssi Flink
 • Luuppi_puolue: Lassi Halminen
 • Bosa Beer Party: Juho Mäkinen
 • International Representatives Group: Jani Patrakka
 • Kontakti: Teemu Juutilainen (puheenjohtaja)
 • Sitoutumattomat kasvatustieteilijät: Aatu Korhonen
 • Viva: Ilona Taubert
 • Vihreä lista: Tuuli Tomperi
 • Oikeisto-opiskelijat: Eero Heikkilä

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta on edustajiston alainen toimielin. Talousvaliokunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä ja antaa tarvittaessa tai pyydettäessä lausuntoja hallitukselle tai edustajistolle tehtäväpiiriinsä kuuluvista asioista. Talousvaliokuntaan kuuluu 3–10 talouteen ja hallintoon perehtynyttä henkilöä, joista enintään puolet voidaan valita ylioppilaskunnan ulkopuolelta. Puheenjohtajan tulee olla yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen. Edustajisto valitsee jäsenet talousvaliokuntaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Talousvaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat ylioppilaskunnan talous, mukaan lukien talousarvion laatimiseen osallistuminen sekä taloutta ohjaavien linjauksien valmistelu, ylioppilaskunnan harjoittama yritystoiminta sekä ylioppilaskunnan omistuksessa ja hallinnassa oleva kiinteä ja irtain omaisuus.

Talousvaliokunnan kokoonpano 2020 (päivitetty 14.9.)

 • Eero Vehka-aho (puheenjohtaja)
 • Kalle Tuunanen
 • Masi Kajander
 • Lassi Mäkinen
 • Tiina Mikkonen
 • Sanni Nyyssönen
 • Tommi Kukkonen

Kunniavaliokunta

Ylioppilaskunnalla on kunniavaliokunta, joka on edustajiston alainen neuvoa-antava asiantuntijaelin. Kunniavaliokuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3–10) jäsentä, jotka edustajisto kutsuu ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneiden henkilöiden joukosta. Kunniavaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka yhdessä ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan ja edustajiston puheenjohtajan kanssa muodostavat valiokunnan työjaoston.

Työjaoston tehtävänä on kokousten välillä pitää yhteyttä muihin kunniavaliokunnan jäseniin sekä valmistella valiokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat. Kunniavaliokunnan toimikausi on kolme (3) vuotta ja se kokoontuu ylioppilaskunnan hallituksen tai puheenjohtajansa kutsusta. Edustajisto voi myöntää kunniavaliokunnan jäsenelle eron ja täydentää kunniavaliokuntaa ylioppilaskunnan säännöstön määräämissä puitteissa.

Kunniavaliokunnan tehtäväpiiriin kuuluvat merkki- ja lippuohjesäännön valmistelu ja päivittäminen, kunnianosoitusten käsittely ja valmistelu sekä muut edustajiston määräämät tehtävät.

Kunniavaliokunnan kokoonpano 2020 (päivitetty 14.9.)

 • Ville Korpiluoto (puheenjohtaja)
 • Eero Vehka-aho
 • Tuire Jalaskoski
 • Paula Nykänen
 • Suvi Parhankangas
 • Juha Köykkä
 • Tuomas Rissanen