Hae yliopiston johtamisjärjestelmää tarkastelevaan työryhmään!

Julkaisimme nettisivuillamme tiistaina 25.8. kannanoton Yliopistodemokratiaa loukanneet nimityspäätökset on korjattava, jossa otimme kantaa yliopistoyhteisön ohittamiseen johtamisjärjestelmän parissa työskentelevän työryhmän nimityksissä. Keskusteluiden lopputuloksena TREYlle luvattiin nimityspyyntö, sillä kaikki työryhmään nimitetyt opiskelijajäsenet olivat kieltäytyneet tehtävästä. Olemme kiitollisia kaikille näille opiskelijoille, jotka seisoivat yhtenä rintamana ja puolustivat ylioppilaskunnan oikeutta nimittää opiskelijaedustajat. Nyt olemme voineet päättää haun avaamisesta tähän työryhmään!

Etsimme siis opiskelijaedustajia Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmää ja johtosääntöä tarkastelevaan työryhmään. Opiskelijaedustajien toimikausi alkaa välittömästi päätöksenteon jälkeen 9.9.2020 ja päättyy kun työryhmän tehtävät on täytetty. Etsimme kahta varsinaista edustajaa ja heille henkilökohtaisia varajäseniä. Hakuaika opiskelijaedustajaksi on 1.-7.9.2020.  Alustavien tietojen mukaan työryhmä tulisi pitämään noin kolmen tunnin kokouksen kahden viikon välein. Lisäksi työryhmä vaatii itsenäistä työskentelyä tapaamisten välillä.

Mistä on kyse?

Yliopiston päätöksestä kyseinen työryhmä nimetään yliopiston seitsemän tiedekunnan tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä. Työryhmän koostaminen tiedekuntaneuvostojen varsinaisista jäsenistä tukee yliopiston päätöksen mukaisesti läheisyysperiaatteen soveltamista ja mahdollistaa osaltaan monialaisen yliopiston ydintoiminnan asiantuntemuksen sekä laaja-alaisen keskustelun yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön toimivuudesta sekä kehittämistarpeista yliopiston strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Työryhmään nimetään ulkopuolinen puheenjohtaja, kolmikantaisesti professorikuntaa, keskiryhmää ja opiskelijakuntaa edustavat jäsenet sekä hallinnon edustus, kaksi kutakin.

Työryhmä raportoi hallitukselle työnsä tuloksista marraskuussa. Työryhmän opiskelijaedustajilla tulee olemaan tiivistä työskentelyä työryhmässä seuraavien pari kuukauden aikana. Tämä tulee huomioida hakiessa opiskelijaedustajaksi työryhmään. Yliopistoyhteisöä ja eri toimielimiä on tarkoitus kuulla laajasti työryhmäraportista.

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Työryhmän opiskelijaedustajaksi voidaan, nimeämispyynnön mukaisesti, valita tällä hetkellä tiedekuntaneuvoston varsinaisena jäsenenä toimivia opiskelijaedustajia. Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta ja aikaisempi kokemus hallinnon työryhmätyöskentelystä. Opiskelijaedustajan tulee olla läsnä olevaksi ilmoittautunut haun päättymiseen mennessä.

Ylioppilaskunta perehdyttää valittuja opiskelijaedustajia tarvittaessa sekä tarjoaa tukea ja asiantuntemusta. Valituilta opiskelijaedustajilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Opiskelijaedustajaksi haetaan lähettämällä avoin hakemus otsikolla ”Hakemus johtamisjärjestelmän selvitystyöryhmään” osoitteeseen tiia.virtanen@trey.fi. Hakemuksessa tulee kertoa seuraavat tiedot

  • Yhteystiedot: Nimi, sähköpostiosoite, opiskelijanumero
  • Tiedekunta
  • Miksi haet ja miksi olisit paras valinta

Hakuaika päättyy 7.9.2020. Hakemuksessa tulee selkeästi vastata jokaiseen edellä mainittuun kohtaan. Tarvittaessa hakijoita pyydetään täydentämään hakemustaan. Hakemuksen lähettämällä hakija antaa suostumuksensa toimia kyseisessä työryhmässä joko varsinaisena jäsenenä tai varajäsenenä.

Valintoja tehtäessä huomioidaan eri tiedekuntien edustus, työryhmän moninaisuus sekä työryhmän tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökohdat. Haun avaamisesta on päättänyt Tampereen ylioppilaskunnan hallitus ylimääräisessä kokouksessaan 1.9.2020. Opiskelijaedustajien valinnat tullaan tekemään hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 9.9.2020

Lisätietoa tehtävistä ja hakuprosessista antaa Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen, tiia.virtanen@trey.fi, puh. 040 713 0077.

Hakukuulutuksen löydät myös .pdf-tiedostona TREYn nettisivujen mediapankista.


Kuvituskuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto